Family – rodina na prvom mieste

  Od januára 2017 je nezisková organizácia Áno pre život jednou zo spolupracujúcich organizácií v rámci kampane „Family – rodina na prvom mieste“, ktorú zastrešuje Nadácia J&T. Nadácia kampaň pilotne odštartovala v Žilinskom kraji.

  Cieľom kampane je znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať. Nadácia J&T podporila neštátne organizácie, ktoré poskytujú pomoc a služby rodinám, aby tak vytvorila priestor na včasné zachytenie problémov rodín v kríze.

  Áno pre život, n. o. ponúka rodinám v kríze bezplatné terénne sociálne poradenstvo, ktoré zahŕňa aj poradenstvo právnika a psychológa. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že z dôvodu neposkytnutia komplexnej pomoci zlyhávajú v Rajeckom regióne stovky rodín. Tieto rodiny pritom musia čeliť viacerým problémom naraz. „Sme presvedčení, že kríza rodín sa má predovšetkým riešiť v prirodzenom prostredí a minimalizovať poskytovanie služieb v inštitúcii. Preto sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s Nadáciou J&T. Podporná rodinná starostlivosť, hľadanie vhodných riešení pre rodiny ohrozené sociálnym vylúčením je z hľadiska vynakladania verejných prostriedkov nielen účinnejšou, ale aj úspornejšou službou“, uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život.

  Ak sa nachádza Vaša rodina v krízovej životnej situácii alebo poznáte vo svojom okolí niekoho, kto potrebuje pomoc, neváhajte kontaktovať

  BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 121 682

  Ďalšie kontakty:

  Poradenské centrum pri Domove G. B. Molla, Áno pre život, n.o.

  terénni sociálni pracovníci:         0911 756 034      0911 756 029      0910 842 498

  e-mail:                                                 apz.poradna@nextra.sk

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login