Podpora a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze

  Podpora a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze je názov projektu, ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

  Projekt neziskovej organizácie Áno pre život sa zameriava na podporu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré sú z minulosti poznačené rôznymi traumami alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne ubytované v Zariadení núdzového bývania a taktiež z rodín z Rajeckého regiónu.

  Na vytvorení bezpečného prostredia sa vo veľkej miere podieľa zdravá vzťahová väzba dieťaťa s rodičom, ktorá je častokrát narušená. Pomocou hrovej terapie, filiálnej terapie a psychologickým poradenstvom chceme podporiť znovunadviazanie vzťahu rodič – dieťa, ponúknuť rodičom možnosti a spôsoby riešenia výchovných problémov a predovšetkým pomôcť deťom s emóciami, s ktorými mnohokrát zápasia.

  „Každé dieťa má právo dostať rovnakú šancu a príležitosť. Mnohé z detí, s ktorými sa stretávame, nie sú zvyknuté hovoriť, čo ich trápi, čo potrebujú. V tomto nám, ale najmä rodičom pomáhajú odborné programy hrová a filiálna terapia a v neposlednom rade psychologické poradenstvo. Pomáha nám to lepšie pochopiť konkrétne dieťa a dieťaťu zase vybudovať schopnosť dozrievania“, uviedla Marta Repková, lektorka Hrovej terapie.

  logo_nds_1200px

  Kooperativa_SK_4c

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login