Cena nadácie orange pre áno pre život n.o.

  Výročná správa 2016

  Vo výročnej správe za rok 2016 nájdete prehľad aktivít našej neziskovej organizácie za uplynulý rok.

  Touto cestou sa Vám chceme ešte raz poďakovať za Vašu priazeň a podporu.

  Výročná správa APŽ za rok 2016

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login