Zdolávať prekážky nás baví

  Vďaka príspevku Žilinského samosprávneho kraja sme aj tento rok spolu s deťmi a ich matkami mohli zdolávať prekážky.

  V júli sme pre deti a matky ubytované v Domove G. B. Molla a taktiež pre deti a matky z rodín ohrozených sociálnym vylúčením z Rajeckého regiónu zorganizovali 1-dňový výchovno-rekreačný pobyt, ktorého hlavným mottom bolo „zdolávať prekážky nás baví“. Pobyt sa uskutočnil v športovo rekreačnom areáli SUN PARADISE Veľká Rača – Oščadnica.

  Matky s deťmi mali príležitosť rozvíjať vzťahovú väzbu prostredníctvom vytvorenia vzájomnej blízkosti a porozumenia, prežívania aktivít, ktorých by sa vo svojom osobnom živote nemali príležitosť zúčastniť. Všetci mali snahu kooperovať  medzi sebou, vďaka pripraveným aktivitám, ktoré bezprostredne a postupne nastupovali počas výletu.

  „Programy výchovno-rekreačných pobytov, ktoré organizuje naša nezisková organizácia Áno pre život už niekoľko rokov, majú pre klientov veľký význam. Pôsobia  ako  preventívny faktor  vzniku krízových situácií v rodine. Sú dôležitou podporou vhodného využívania voľného času detí a rozvoja rodičovských zručností, upevnenia vzťahov v prirodzenom sociálnom prostredí, pretože mnohé matky vyrastali v rodinách s dlhoročnou absenciou rozvíjajúcich podnetov,“ uviedla Daniela Augustínová, vedúca Domova G. B. Molla.

  ZSK_logo

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login