Pre deti v kríze sme vytvorili bezpečné prostredie

  V mesiaci august sme ukončili projekt na podporu a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

  Projekt sa zameriaval na podporu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré sú z minulosti poznačené rôznymi traumami alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú. Pomocou odborných programov sme sa preto snažili pomôcť vytvoriť medzi dieťaťom a rodičom pevný vzťah. V rámci projektu sme pravidelne realizovali stretnutia Filiálnej terapie, ktorú sme nadstavili o Terapiu hrou a pravidelné psychologické poradenstvo. Z projektu sa nám tiež podarilo nakúpiť vybavenie hrovej miestnosti a psychologické testy pre deti.

  Počas projektu sme mali možnosť vidieť napredovanie detí i matiek. Napríklad pri matke, ktorá mala ťažšiu komunikáciu so svojím dieťaťom sme na konci projektu zaznamenali pozitívnu zmenu. Počas hrových polhodiniek sa dieťa s matkou nechcelo hrať. Na záverečných stretnutiach už však matku zavolalo k sebe, aby bola blízko počas hry. Na matkách i deťoch sme mali celkovo možnosť pozorovať, že sa zlepšili ich rodičovské zručnosti, posilnil sa ich vzťah, navzájom kooperovali a spoločná hra im robila radosť. Pocit bezpečia u detí podporil rozvoj sebaúcty, sebavedomia a vzájomného rešpektu detí a matiek.

  „Teším sa, že deti nadobudli pocit istoty a bezpečia, že ich túžby a myšlienky sú chránené. Aj napriek prvotným zábranám sa napokon deti otvorili a hovorili o svojich snoch, ale aj trápeniach,“ uviedla Mgr. Klára Baránková, psychologička. Pri práci s deťmi je veľmi dôležitou spolupráca s rodičmi, ktorí predstavujú najdôležitejšie osoby v životoch detí. Snažili sme sa nachádzať spoločné záujmy a možnosti využívania spoločného času rodičov a detí, skúmali sme jednotlivé osobnosti a hľadali spoločné prieniky, ktoré by vzťah medzi rodičom a dieťaťom stmelili. Rodičom sme tiež ponúkali možnosti riešenia výchovných problémov, s ktorými sa na nás obrátili.

  banner_320x100

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login