Podporte nás

  Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach konať verejnú zbierku rozhodnutím č. SVS-OVS2-2017/033995 zo dňa 26.09.2017. Registrové číslo zbierky je 000-2017-033995.

  Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

  Zbierka sa koná od 20. októbra 2017 do 30. septembra 2018 na území SR, a to formou:

  1. Finančným príspevkom na číslo účtu: SK82 0900 0000 0004 2326 1907 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
  2. Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných pokladničiek v období 16.11.-29.11.2017.
  3. Kúpou výrobkov z chránených dielní neziskovej organizácie Áno pre život, v ktorých pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania z Rajeckého regiónu. Príspevok na verejnú zbierku tvorí 70 % z ceny výrobkov.
  4. Kúpou lístkov na Benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2017 v Bábkovom divadle v Žiline.

  Ďakujeme Vám, že nám už 19 rokov pomáhate pomáhať!

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login