Benefičný koncert pre ľudí v núdzi

  Pozývame vás na Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa bude konať v piatok 24. novembra 2017 o 17,00 hodine v Bábkovom divadle v Žiline.

  Koncert svojím vystúpením podporia orchester Základnej umeleckej školy Rajec, žilinská kapela Doris Day a známa rómsko-slovenská gospelová kapela F6.

  Podujatie je vyvrcholením kampane „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom je informovanie verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách. Kampaň v sebe nesie posolstvo o bolestiach obetí a vyzýva k zvýšenej pozornosti, k ochrane a k pomoci týmto obetiam.

  Cena lístka je 8 €. Lístky je možné zakúpiť:

  • v pokladni Bábkového divadla v Žiline,
  • on-line na www.anoprezivot.sk,
  • v Rajeckých Tepliciach v cukrárni RAJecké Radosti (budova penziónu Antik), tel. č. 0911 534 895.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

  Výťažok z benefičného koncertu je určený na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, na pomoc osobám so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Povolenie na konanie verejnej zbierky vydalo Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. SVS-OVS2-2017/033995.

  Kampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Mgr. Zuzana Dobešová.

  plagat koncert

  Ministerstvo spravodlivosti SR

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login