V Remeselných dielňach začali okrem medovníkov piecť poctivé zákusky a domáce koláče

  Remeselné dielne v Rajci sú chráneným pracoviskom, ktoré sú známe predovšetkým pečením a zdobením medovníkov. Výrobu rozšírili o kvalitné zákusky a domáce koláče. Toto pracovisko zriadila nezisková organizácia Áno pre život, ktorá sa tak snaží riešiť integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločnosti.

   Vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne bola do dielní zakúpená profesionálna pekárenská pec, ktorá uľahčí a skvalitní pečenie koláčov a medovníčkov. Pracujú tu dve zdravotne znevýhodnené a dve sociálne znevýhodnené ženy. Ide o osamelé matky, ktoré sa starajú o maloleté deti. Brigádnicky tu pracujú klientky Zariadenia núdzového bývania. Koláče a medovníky sa predávajú na ďalšom chránenom pracovisku – v cukrárni RAJecké Radosti v Rajeckých Tepliciach, kde pracujú taktiež zdravotne znevýhodnení ľudia.

  Primárnym cieľom týchto aktivít je podporovať integráciu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením do spoločnosti, motivovať ich k aktívnej spoluúčasti na riešení svojej sociálnej situácie a riešiť tieto zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom. Ako uviedla Zuzana Dobešová, riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život, „motiváciou k vytváraniu pracovných miest pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí je naše presvedčenie, že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a nielen charitu“.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login