Osvetová kampaň Domáce násilie ubližuje všetkým

  Nezisková organizácia Áno pre život pravidelne upozorňuje verejnosť na problematiku domáceho násilia. V tomto roku chce upriamiť pozornosť na fenomén násilia páchaného tam, kde by sme sa mali všetci cítiť bezpečne – doma.

  V období 19. až 25. novembra, pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detíMedzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách, bude prebiehať infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“. Ide o dlhoročnú osvetovú kampaň organizácie, ktorou chce upozorniť verejnosť na problém týkajúci sa mnohých našich rodín.

  Medzi tohtoročné aktivity patrí verejná beseda Násilie v rodinách – tajné bolesti obetí, ktorá sa uskutoční 23. novembra v priestoroch OZ Proti korupcii v Žiline. Vyvrcholením kampane je Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa uskutoční 24. novembra v Bábkovom divadle v Žiline. Na koncerte sa predstaví známa rómsko-slovenská kapela F6. Sprievodnými podujatiami sú prednášky pre študentov stredných a základných škôl. Kampaň v sebe nesie posolstvo o bolestiach obetí a vyzýva k zvýšenej pozornosti, k ochrane a k pomoci týmto obetiam.

  Kampaň Domáce násilie ubližuje všetkým  je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login