Pozvánka na verejnú besedu

  Nezisková organizácia Áno pre život opäť upozorňuje verejnosť na problematiku domáceho násilia. V tomto roku chce upriamiť pozornosť na fenomén násilia páchaného tam, kde by sme sa mali všetci cítiť bezpečne – doma.

  Naša spoločnosť je stále benevolentná k násiliu v rodinách, čo vytvára predpoklady pre jeho eskaláciu. Mnohé ženy a ich deti, zdravotne postihnutí či seniori sa stávajú obeťami násilia a rodina je pre nich nebezpečných miestom. Ľudia, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu nie sú dostatočne citliví a sú ovplyvnení predsudkami.

  Pozývame vás na verejnú besedu „Násilie v rodinách – tajné bolesti obetí“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 23. novembra 2017 o 17,00 hod. v priestoroch OZ Proti korupcii (budova Kinekus). Pozvanie na diskusiu prijali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami – Janka Šípošová, psychologička, poradkyňa, zakladateľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Je ambasádorkou obetí kriminálnych a násilných činov, či nešťastných udalostí. Ďalšou diskutujúcou bude Anna Verešová, členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život, kde je obetiam násilia poskytované krízové ubytovanie a poradenstvo. Obraz násilia v slovenských rodinách nám pomôže odkryť aj Jaroslav Straka, odborný garant, ktorý vedie Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Detve.

  Prednáška je súčasťou Infokampane Domáce násilie ubližuje všetkým a je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

  Medzi sprievodné aktivity kampane patrí Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa uskutoční 24.11.2017 v Bábkovom divadle v Žiline a interaktívne prednášky pre študentov stredných a základných škôl.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login