V Remeselných dielňach začali okrem medovníkov piecť poctivé zákusky a domáce koláče

  6. novembra 2017

  Remeselné dielne v Rajci sú chráneným pracoviskom, ktoré sú známe predovšetkým pečením a zdobením medovníkov. Výrobu rozšírili o kvalitné zákusky a domáce koláče. Toto pracovisko zriadila nezisková organizácia Áno pre život, ktorá sa tak snaží riešiť integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločnosti.  Vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne bola do dielní zakúpená profesionálna pekárenská pec, ktorá uľahčí a skvalitní pečenie koláčov …..

  Read More

  Vyhodnotenie verejnej zbierky 2016 – 2017

  6. septembra 2017

  Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy povolilo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS3-2016/028737 z 5. septembra 2016 vykonať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2016-028737 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a …..

  Read More

  Vyhodnotenie verejnej zbierky

  9. augusta 2016

  Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy povolilo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS3-2015/022981 z 21. augusta 2015 vykonať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2015-022981 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a …..

  Read More

  Zverejnenie čistého výnosu zbierky

  23. júna 2015

  Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdilo vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorej konanie bolo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach povolené rozhodnutím MV SR č. SVS-OVS3-2014/022259 z 12. augusta 2014. Zbierka bola realizovaná v období od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015. Hrubý výnos zbierky …..

  Read More

  Rovnaké príležitosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí

  18. novembra 2014

  Od novembra 2014 začala nezisková organizácia realizovať projekt podporený Nadáciou Granvia. Nadácia vo svojom grantovom kole podporila 9 projektov. Zo Žilinského kraja bol ako jediný vybratý projekt našej organizácie. Ide v ňom o vybavenie nových priestorov chráneného pracoviska „Darčeky@káva“, ktoré v súčasnosti sídli v priestoroch mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Zámerom je presťahovanie predajne do väčších priestorov a spojenie prevádzky obchodu …..

  Read More
  Ocenenie sociálny čin roka pre Áno pre život

  Ocenenie Sociálny čin roka

  10. februára 2014

  Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter odovzdal 5. decembra, už po desiaty krát, ocenenie Sociálny čin roka 2013. Ocenenie je každoročne zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Tento rok sme si ocenenie prevzali aj my, zástupcovia neziskovej organizácie Áno pre život z Rajeckých Teplíc. Ocenenie je …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login