Podporte nás

  Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

  2. októbra 2017

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach konať verejnú zbierku rozhodnutím č. SVS-OVS2-2017/033995 zo dňa 26.09.2017. Registrové číslo zbierky je 000-2017-033995. Zbierka je určená …..

  Read More

  Aj Vaše 2 % sa rátajú

  4. februára 2017

  Aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2 % z dane. Venovaním 2 % (3 %) z dane našej organizácii pomôžete deťom a ich matkám v ich ťažkej životnej situácii, kedy potrebujú našu odbornú pomoc. Pomôžete tiež udržať prevádzku chránených pracovísk a sociálnej firmy, ktoré pomáhajú uzatvoriť kruh komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. Pomôžte nám aj naďalej pomáhať tým, …..

  Read More

  Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

  12. októbra 2016

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach konať verejnú zbierku rozhodnutím č. SVS-OVS3-2016/028737 zo dňa 05.09.2016. Registrové číslo zbierky je 000-2016-028737. Zbierka je určená …..

  Read More
  Podporte nás Áno pre život n.o.

  Pomôžte osamelým tehotným ženám a matkám v núdzi s deťmi kúpou kalendára

  28. októbra 2014

  Nezisková organizácia Áno pre život vydala na podporu žien a detí, ktoré sú obeťami domáceho násilia stolový kalendár na rok 2015. Kalendár je predmetom verejnej zbierky s registrovým číslom zbierky 000-2014-022259. Zbierka sa koná od 1. októbra 2014 do 31. marca 2015 na celom území SR. V kalendári sú použité fotografie detí dočasne bývajúcich v …..

  Read More
  Podporte nás Áno pre život n.o.

  Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky

  1. októbra 2014

  Ministerstvo vnútra SR povolilo konať verejnú zbierku neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS3-2014/022259 zo dňa 12.08.20134. Registrové číslo zbierky je 000-2014-022259. Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na výchovné, vzdelávacie programy ženám dočasne bývajúcim v …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login