Časové lehoty

  Dôležité termíny: 

  15.2.2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

  31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

  31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

  02.05.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

  zdroj: www.rozhodni.sk

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login