Čo je potrebné urobiť

  Údaje na vyplnenie tlačív:

  • názov: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
  • sídlo: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
  • IČO: 36149764
  • právna forma: nezisková organizácia
  • číslo účtu: SK47 0900 0000 0004 2133 9803
  • Banka: SLSP a.s.

  AK STE ZAMESTNANEC

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
   a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Prečítajte si pozorne Vyhlásenie. Je potrebné vypísať sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % / 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) – novinka od roku 2016.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  7. Do kolónky ROK sa píše 2016
  8. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
  9. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  10. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

   AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 %, resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  POZOR:

  • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane)
  • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  1. Údaje prijímateľa: Obchodné meno (Názov): ÁNO PRE ŽIVOT, n. o. , Právna forma: Nezisková organizácia, IČO/SID: 36149764 , Sídlo: 01313 Rajecké Teplice, Farská 543/2
  2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
  6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  7. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
  8. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

  AK STE FYZICKÁ OSOBA

  Minimálna výška na poukázanie sú 3 €.

  1. Vypočítajte si:
   a) 2 % z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  2. daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2%  resp. 3% z dane v prospech prijímateľa

  Údaje prijímateľa: Obchodné meno (Názov): ÁNO PRE ŽIVOT, n. o. , Právna forma: Nezisková organizácia, IČO/SID: 36149764, Sídlo: 01313 Rajecké Teplice, Farská 543/2

  1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – novinka od roku 2016!
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do zvyčajne do 31.03.2017 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  5. Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2 % z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
  6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  7. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
  8. Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

  Zdroj: www.rozhodni.sk

  Darujte 2 % pre neziskovú organizáciu Áno pre život

  Ď A K U J E M E

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login