Chránené dielne

  K 30.6.2013 sme zamestnávali na troch chránených dielňach/pracoviskách šiestich sociálne, alebo zdravotne znevýhodnených spoluobčanov z Rajeckého regiónu, čím napĺňame misiu organizácie.

  Naši zdravotne znevýhodnení zamestnanci plnia svoje každodenné povinnosti s veľkým nasadením, o čom sa už presvedčilo množstvo našich zákazníkov. Zamestnanci zároveň plnia aj úlohu lektorov pre klientky zariadenia núdzového bývania – Domova Gianny B. Molla. Tie sa v rámci pracovnej terapie venujú jednoduchým pracovným činnostiam zameraným na rozvoj osobnosti a vytvorenie základných pracovných návykov.

  Prečo objednávať práve u nás:

  V našich dielňach v rámci pracovnej terapie klientov vyrábame a ručne zdobíme pravé slovenské medovníčky, ktoré sú už známe aj v Taliansku, vo Francúzsku, v Švajčiarsku,  v Holandsku, v Nemecku, v Rakúsku a v ďalších krajinách Európy. V dielňach klienti vyrábajú vianočné pohľadnice, neschnúce „kytičky“ z vrecúšok čajov a cukríkov, dekoratívne črepníky a rôzne ozdoby. Taktiež tkajú koberce a šijú drobné upomienkové predmety. Všetky tieto predmety ponúkame našim zákazníkom na predaj.

  Vyberte si z našej ponuky výrobkov a určite sa zavďačíte svojim partnerom, zamestnancom, alebo blízkym.

  Čo to vlastne tie chránené pracoviská alebo chránené dielne sú?

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login