Centrum poradenstva

  V Centre poradenstva poskytuje Áno pre život, n. o. bezplatné poradenstvo členom rodín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krízovej situácii. Bezplatné poradenstvo poskytuje taktiež fyzickým osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a žijú v Rajeckom regióne.

  Centrum poradenstva je akreditovaným pracoviskom.

  Miesta a kontakty poskytovania poradenstva:
  e-mail: apz@nextra.sk
  tel.: 0911 756 029
  bezplatná LINKA POMOCI: 0800 12 00 24


  Centrum poradenstva
  Farská 543/2
  013 13 Rajecké Teplice
  (za kostolom)

  Pondelok            8,00 – 16,00
  Streda                 8,00 – 16,00
  Piatok                 8,00 – 16,00

  Komunitné centrum Rajec
  Utorok               8,00 – 16,00
  Štvrtok              8,00 – 16,00

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login