Cena Nadacie Orange 2014

  Cena Nadácie Orange pre neziskovú organizáciu Áno pre život

  24. apríla 2014

  V piatom ročníku Ceny Nadácie Orange získala 3. miesto v kategórii Sociálna inklúzia nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Po viacerých oceneniach z roku 2013, v ktorom oslávila nezisková organizácia Áno pre život už 15 rokov od …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login