Nadácia pre deti Slovenska 2013

  19. februára 2014

  Od septembra 2013 realizujeme projekt podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom projektu s názvom „Vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity projektu: Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov) Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa) …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login