10. ročník Benefičného koncertu pre ľudí v núdzi je za nami

  21. novembra 2016

  Povedať násiliu nie a pomôcť ľuďom v núdzi. To bolo hlavným cieľom benefičného koncertu, ktorý zorganizovala nezisková organizácia Áno pre život. 10. ročník sa konal v priestoroch Domu umenia Fatra v Žiline. Koncert je súčasťou tradičnej jesennej infokampane „Domáce násilie ubližuje všetkým.“ Kampaň odštartovala verejnou besedou Pomoc seniorom – pomoc obetiam trestných činov. „Tento rok …..

  Read More

  V Žiline sa hovorilo o pomoci seniorom

  15. novembra 2016

  Nezisková organizácia Áno pre život zorganizovala spoločne s Radou seniorov Mesta Žilina verejnú besedu týkajúcu sa problematiky zneužívania, zlého zaobchádzania, zanedbávania starostlivosti a násilia na starších. Beseda sa uskutočnila 14. novembra na Mestskom úrade v Žiline pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu. Pozvanie na diskusiu prijali odborníci s dlhoročnými …..

  Read More

  Nezisková organizácia Áno pre život pravidelne od roku 2008 upozorňuje verejnosť na problematiku domáceho násilia.

  12. októbra 2016

  Ide o dlhoročnú osvetovú kampaň organizácie, ktorú každoročne realizuje pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Jednou z tohtoročných ťažiskových aktivít kampane je verejná beseda Pomoc seniorom – pomoc obetiam trestných činov, na ktorej vystúpi odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami, prezidentka Fóra pre pomoc starším – Ľubica …..

  Read More

  Úspešná kampaň neziskovej organizácie Áno pre život

  23. novembra 2015

  Besedou „Tajné životy – Násilie na ženách“ sme odštartovali tohtoročnú kampaň s názvom Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorú organizujeme od roku 2010 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november). Cieľom kampane je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login