Úspešná kampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“

  27. novembra 2017

  Nezisková organizácia Áno pre život má za sebou úspešnú kampaň venovanú problematike domáceho násilia, ktorou chce informovať širokú verejnosť o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam. Kampaň odštartovala besedou „Násilie v rodinách – tajné bolesti obetí“ a vyvrcholila Benefičným koncertom pre ľudí v núdzi. Pozvanie na besedu prijali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti …..

  Read More

  Áno za život začína v Tvojom srdci

  19. apríla 2016

  Mimoriadne zaujímavým podujatím na tohtoročnej púti k sv. Gianne B. Molla bude poeticko-hudobné pásmo Áno za život, ktoré k nám do Rajeckých Teplíc privezie až z Košíc tvorivá skupina Poetica Musica. Pásmo Áno za život tvorí päť rôznych „zastávok“, ktoré sa bezprostredne týkajú ochrany života. Program ponúka pohľad na rozhodovanie ženy, na ohrozené dieťa, úlohu muža – otca …..

  Read More
  Chránené dielne neziskovej organizácie Áno pre život

  Pomáhajú hneď od príchodu nového roka

  5. januára 2016

  V nedeľu, 10. januára 2016 sa o 18:00 hod. v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline uskutoční vianočný benefičný koncert mužského speváckeho zboru sv. Jozefa z Konskej. Rovnaký koncert sa uskutočnil 3.1.2016 v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Konskej. Výťažok z oboch koncertov bude darovaný našej neziskovej organizácii Áno pre život. Všetkých srdečne pozývame a …..

  Read More

  Úspešná kampaň neziskovej organizácie Áno pre život

  23. novembra 2015

  Besedou „Tajné životy – Násilie na ženách“ sme odštartovali tohtoročnú kampaň s názvom Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorú organizujeme od roku 2010 pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. november) a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november). Cieľom kampane je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného …..

  Read More

  Benefičný koncert pre ľudí v núdzi

  13. októbra 2015

  Dňa 19. novembra 2015 o 18:00 hod. v Dome umenia Fatra v Žiline sa bude konať Benefičný koncert, ktorý svojím vystúpením podporí speváčka SIMA MARTAUSOVÁ – Objav roka 2013. Na koncerte sa predstaví  hudobné zoskupenie Musica Temporis – Marta Gáborová, Dominika Machutová, Matej Tkáč. Podujatie realizuje naša nezisková organizácia Áno pre život ako jednu z aktivít kampane „Domáce násilie …..

  Read More

  Oznam o Benefičnom koncerte pre ľudí v núdzi

  20. novembra 2014

  Benefičný koncert, ktorý každoročne organizujeme už od roku 2006, sa tentokrát uskutoční 25. januára 2015 v priestoroch Bábkového divadla v Žiline. V tomto roku sme museli koncert z technických príčin zrušiť. Táto zmena podnietila aj ďalšie zmeny. Nadviazali sme spoluprácu s Bábkovým divadlom v Žiline, ktoré má nádherné zrekonštruované priestory. Chceme začať novú éru benefičných koncertov pod názvom …..

  Read More  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login