V neziskovej organizácii Áno pre život sa znevýhodní ľudia naučili novým zručnostiam

  18. apríla 2018

  V mesiacoch február – marec sa uskutočnili bezplatné kurzy určené pre znevýhodnených ľudí, ktoré ich naučili novým zručnostiam a remeslám. Kurzy sa uskutočnili vďaka podpore Nadačného fondu PwC v Nadácii Pontis. Cieľom kurzov bola podpora začlenenia ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a zdravotne znevýhodnených naspäť do spoločnosti, zlepšenie ich pracovných zručností a povzbudenie na aktívne riešenie svojej situácie. V chránených pracoviskách …..

  Read More

  Učíme ľudí ryby chytať

  28. februára 2018

  Vďaka podpore Nadačného fondu PwC v Nadácii Pontis organizuje nezisková organizácia Áno pre život aj v tomto roku kurzy pre znevýhodnených ľudí. Vo februári sa uskutočnila séria stretnutí v rámci kurzu na výrobu ozdôb z včelieho vosku. V marci sa pokračuje v kurzoch prípravy domácich sirupov. Hlavným cieľom je zapojiť ľudí, ktorí si dlhodobo nemôžu nájsť prácu – osamelé matky s rodičovskými …..

  Read More

  Ľudia z Rajeckého regiónu mali možnosť vziať svoj život a pracovný osud do vlastných rúk

  7. júla 2017

  V mesiacoch apríl – júl zorganizovala nezisková organizácia Áno pre život sériu bezplatných kurzov pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Hlavným cieľom bolo, aby títo ľudia dostali možnosť „vziať svoj život a pracovný osud do vlastných rúk“. Kurzy sa uskutočnili vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii Pontis. Výnimočnosť kurzov spočívala v tom, že tvoriví a zaujímaví ľudia …..

  Read More

  Máte nápad a chceli by ste sa posunúť vpred?

  15. marca 2017

  Ste osamelý rodič, dlhodobo nezamestnaný, zdravotne znevýhodnený alebo ste kvôli rôznym životným udalostiam museli zostať doma? Máte nápad ako si v ťažkej situácii privyrobiť, ale neviete ako na to? Práve pre vás sú určené kurzy, na ktorých sa môžete inšpirovať. Kurzy realizuje nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii …..

  Read More

  Nedarí sa vám nájsť si prácu?

  9. apríla 2016

  Ste dlhodobo nezamestnaný a nedarí sa vám nájsť vhodnú prácu? Mohli by vám pomôcť kurzy, ktoré realizuje nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii Pontis. V mesiacoch apríl až jún bude nezisková organizácia Áno pre život v Rajeckom regióne realizovať bezplatné kurzy pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením alebo pre zdravotne znevýhodnených. …..

  Read More  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login