Bezplatná Linka pomoci je už dostupná aj pre volania z mobilných sietí

    17. apríla 2014

    Nezisková organizácia Áno pre život n.o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach začala poskytovať bezplatné telefonické poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 120 024 už aj z mobilných sietí. V minulom roku médiá pomohli urobiť analýzu, či je možné dovolať sa bezplatnej pomoci. Organizácií, ktoré sa venujú krízovej intervencii členom rodín nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách je síce …..

    Read More

    Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

    User Login