Veselšie leto v Áno pre život n. o. so Srdcom pre deti

  31. augusta 2018

  Vydarený projekt „Podpora inklúzie sociálne znevýhodnených detí„ v neziskovej organizácii Áno pre život sa práve skončil. Počas leta mali deti a ich mamy zaujímavý program, ktorého cieľom bolo podporiť rodiny v kríze pri získaní a upevnení životných a sociálnych zručností. Nadstavbové aktivity sú významnými nástrojmi pri prekonávaní sociálnej izolácie, či pri rozvíjaní koníčkov alebo uvoľnení napätia. Celkovo sa aktivít …..

  Read More

  Nový projekt: Podpora inklúzie sociálne znevýhodnených detí

  2. júla 2018

  Nový projekt neziskovej organizácie Áno pre život sa zameriava na využitie expresívnych metód a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom a mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, mladí ľudia, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne ubytovaní v Domove G.B. Molla a taktiež z rodín z Rajeckého regiónu. Na aktivitách sa  zúčastňujú …..

  Read More

  V neziskovej organizácii Áno pre život sme pomáhali rozvíjať pracovné zručnosti ľudí ohrozených sociálnym vylúčením

  13. júna 2016

  V mesiacoch máj – jún sa uskutočnili bezplatné kurzy určené najmä pre ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, ktorí majú sťažený prístup na trh práce. Kurzy sa uskutočnili vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii Pontis. Cieľom kurzov bolo posilniť socio-ekonomické kapacity ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ktorých znevýhodnenie často krát znásobuje zdravotné postihnutie či nerovnaké príležitosti na trhu práce …..

  Read More

  Nedarí sa vám nájsť si prácu?

  9. apríla 2016

  Ste dlhodobo nezamestnaný a nedarí sa vám nájsť vhodnú prácu? Mohli by vám pomôcť kurzy, ktoré realizuje nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach vďaka Accenture Nadačnému fondu v Nadácii Pontis. V mesiacoch apríl až jún bude nezisková organizácia Áno pre život v Rajeckom regióne realizovať bezplatné kurzy pre ľudí ohrozených sociálnym vylúčením alebo pre zdravotne znevýhodnených. …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login