Chránené dielne neziskovej organizácie Áno pre život

  Nadačný fond Kia Motors

  14. mája 2014

  Zdravotne znevýhodnení potrebujú rovnaké príležitosti Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania. „Naším úmyslom je skutočná integrácia osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité …..

  Read More

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login