Chránené dielne neziskovej organizácie Áno pre život

  Nadačný fond Kia Motors

  14. mája 2014

  Zdravotne znevýhodnení potrebujú rovnaké príležitosti Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania. „Naším úmyslom je skutočná integrácia osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité …..

  Read More  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login