Cena Nadacie Orange 2014

  Cena Nadácie Orange pre neziskovú organizáciu Áno pre život

  24. apríla 2014

  V piatom ročníku Ceny Nadácie Orange získala 3. miesto v kategórii Sociálna inklúzia nezisková organizácia Áno pre život z Rajeckých Teplíc za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Po viacerých oceneniach z roku 2013, v ktorom oslávila nezisková organizácia Áno pre život už 15 rokov od …..

  Read More
  Ocenenie sociálny čin roka pre Áno pre život

  Ocenenie Sociálny čin roka

  10. februára 2014

  Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter odovzdal 5. decembra, už po desiaty krát, ocenenie Sociálny čin roka 2013. Ocenenie je každoročne zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Tento rok sme si ocenenie prevzali aj my, zástupcovia neziskovej organizácie Áno pre život z Rajeckých Teplíc. Ocenenie je …..

  Read More
  Ocenenie predsedom Žilinského samosprávneho kraja pre Áno pre život

  Ocenenie predsedu ŽSK

  10. februára 2014

  Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 28. júna 2013, navštívili Komunitné centrum zriadené neziskovou organizáciou Áno pre život, viacerí významní ľudia z verejného i podnikateľského sektora. Významnou udalosťou bolo prevzatie ocenenia Litteras Memoriales, ktoré udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár neziskovej organizácii Áno pre život za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti. Ocenenie …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login