Aj Vaše 2 % sa rátajú

  4. februára 2017

  Aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2 % z dane. Venovaním 2 % (3 %) z dane našej organizácii pomôžete deťom a ich matkám v ich ťažkej životnej situácii, kedy potrebujú našu odbornú pomoc. Pomôžete tiež udržať prevádzku chránených pracovísk a sociálnej firmy, ktoré pomáhajú uzatvoriť kruh komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. Pomôžte nám aj naďalej pomáhať tým, …..

  Read More

  Všetky deti potrebujú porozumenie

  12. októbra 2016

  Vďaka podpore Nadácie VÚB mohli deti a mladí ľudia v krízových životných situáciách slobodne vyjadriť svoje pocity a ventilovať napätie. Nezisková organizácia Áno pre život realizovala v mesiacoch jún – október 2016 projekt zameraný na využívanie arteterapie v pomoci deťom a mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Projekt bol realizovaný v Komunitnom centre organizácie a do jeho aktivít boli zapojené deti a mládež dočasne ubytované …..

  Read More

  Ideme na Národný pochod za život

  14. septembra 2015

  Svojou účasťou na pochode chceme poukázať na nedostatočnú ochranu najdôležitejšieho ľudského práva v našej spoločnosti, a to práva na život. Od roku 1998 pomáhame osamelým tehotným ženám, obetiam domáceho násilia, týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom a zdravotne postihnutým ľuďom. Poslaním neziskovej organizácie Áno pre život je ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a ochrana ľudského života v …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login