Poradenské centrum pre ľudí v krízových životných situáciách

  25. januára 2018

  V roku 2018 pokračujeme v poskytovaní bezplatného špecializovaného sociálneho poradenstva členom rodín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krízovej situácii a taktiež fyzickým osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Jedná sa o špecializované sociálne, psychologické, právne poradenstvo a poradenstvo špeciálneho pedagóga. Centrum poradenstva je akreditovaným pracoviskom. Miesto a čas poskytovania poradenstva: Komunitné centrum Rajec …..

  Read More

  Family – rodina na prvom mieste

  6. marca 2017

  Od januára 2017 je nezisková organizácia Áno pre život jednou zo spolupracujúcich organizácií v rámci kampane „Family – rodina na prvom mieste“, ktorú zastrešuje Nadácia J&T. Nadácia kampaň pilotne odštartovala v Žilinskom kraji. Cieľom kampane je znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať. Nadácia J&T podporila neštátne …..

  Read More

  Kvalitné sociálne služby pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

  14. októbra 2016

  Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach prevádzkuje od roku 1998 Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje krízovú pomoc, sociálne služby a odborné programy matkám s deťmi v krízových životných situáciách. Súčasťou Domova je Komunitné centrum, v ktorom je poskytované bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi. Aj vďaka dotácii Mesta Rajecké Teplice bolo poskytované individuálne poradenstvo špeciálneho pedagóga …..

  Read More

  Bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi – ZMENA PORADENSKÝCH HODÍN

  28. júna 2016

  Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach poskytuje bezplatné špecializované sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Od 01.07.2016 dochádza k zmene poradenských hodín. V Centre poradenstva poskytuje Áno pre život, n. o. bezplatné poradenstvo členom rodín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krízovej situácii. Bezplatné poradenstvo poskytuje taktiež …..

  Read More

  Bezplatná Linka pomoci je už dostupná aj pre volania z mobilných sietí

  17. apríla 2014

  Nezisková organizácia Áno pre život n.o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach začala poskytovať bezplatné telefonické poradenstvo prostredníctvom LINKY POMOCI 0800 120 024 už aj z mobilných sietí. V minulom roku médiá pomohli urobiť analýzu, či je možné dovolať sa bezplatnej pomoci. Organizácií, ktoré sa venujú krízovej intervencii členom rodín nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách je síce …..

  Read More  Prihláška na semináre efektívna verejná správa 


  Benefičný koncert 
   

  Už 20 rokov pomáhame 
   

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login