Nadácia pre deti Slovenska 2013

    19. februára 2014

    Od septembra 2013 realizujeme projekt podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom projektu s názvom „Vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity projektu: Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov) Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa) …..

    Read More

    Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

    User Login