Organizácia Áno pre život pomáha v boji proti koronavírusu ľuďom v núdzi

  Vďaka finančnej podpore v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange v 1. aj 2. fáze sme mohli zrealizovať dva projekty zamerané na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a odstraňovaniu jeho následkov.

  Pandémia skomplikovala situáciu matkám s deťmi, ktoré žijú v našom zariadení, nakoľko niektoré museli zostať s deťmi na OČR, čím sa znížil ich aj tak nízky príjem a taktiež otcovia detí prišli o prácu, preto neboli schopní posielať deťom výživné. Matky nezvládali zabezpečiť stravu deťom a sebe. Mnohým sa počas pobytu v našom zariadení podarilo splatiť dlhy, preto sme chceli zabrániť tomu, aby si vytvorili nové. Taktiež sa zdvihla cena dezinfekcie, ktorú v zariadení používame častejšie a vo väčšej miere. Poskytujeme ju aj matkám s deťmi, dezinfikujeme spoločné priestory. Zamestnancom zabezpečujeme ochranné pomôcky nakoľko pracujú v prvej línii s ohrozenými skupinami obyvateľstva nepretržite. Pred vypuknutím pandémie sme poskytovali pomoc ľuďom v núdzi aj formou terénnej práce. Metódy terénnej práce sme museli vzhľadom na obmedzenia prispôsobiť. Táto forma pomoci však u nás naďalej fungovala počas celého obdobia mimoriadnej situácie. Vďaka finančnej podpore z Nadácie Orange sme mohli vytvoriť balíky potravinovej pomoci, dezinfekcie a ochranných pomôcok pre ľudí, ktorým sa venujeme v rámci terénnej práce aj klientom nášho zariadenia. Pomohli sme tak celkovo 60-70 ľuďom v núdzi. Našim cieľom je poskytovať ľuďom v núdzi pomoc, podporu a momentálne tiež ochranné pomôcky, čo môže výrazne pomôcť pri zastavení šírenia koronavírusu, keďže často kvôli finančným problémom nie sú schopní zabezpečiť si tieto veci sami.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login