Seminár o tom ako komunity pretvárajú život v obci a v meste

  Pozývame Vás na seminár o pôsobení komunít v živote samospráv. Čím môžu byť aktivity formálnych i neformálnych skupín osožné pre miestnych obyvateľov a ako ich dokážu obohatiť? Existuje veľa dobrých príkladov z praxe ako sa angažovaným skupinám podarilo zmeniť vnútorný i vonkajší reliéf samosprávy. Čo sú benefity, ale i riziká komunitnej práce? 

  Termín: streda 16.9.2020

  Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  15:00 – 15:15 Informácia o realizácii projektu

  Zuzana Žideková, Zuzana Bieliková

  15:15 – 16.30   Aktívna komunita v Trenčíne

  Eduard Filo, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

  16.30 – 17:45  Sme aktívni?

  Peter Kasman, OZ Aktívny park Rajec

  17:45 – 18:00   Občerstvenie

  18:00 – 19:00   Komunitné aktivity OZ AKURAD

  Petra Dubeňová, OZ Akurad

  Plagát seminára si môžete pozrieť TU.

  LEKTORI

  Eduard Filo                                                                      

  Všetko sa to začalo projektom „Adoptuj si politika“, cieľom ktorého bola modlitba za jednotlivých politických predstaviteľov. Dodnes v priestoroch parlamentu prebiehajú pravidelné modlitby za slovenských politikov.  Priamym pokračovaním tejto iniciatívy je aj projekt pod názvom „Kresťan v politike“. V rámci neho prebieha formácia mladých ľudí, ktorí majú ambíciu vstúpiť do politiky. Po realizovaní Kempu Kresťan v politike 2014 sa rozhodol s ďalšími kresťanmi v Trenčíne vstúpiť do komunálnej politiky. V roku 2014-2018 pôsobil ako poslanec mesta Trenčín. Od roku 2017 pôsobí ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj napriek značným politickým úspechom však hovorí, že politika nie je jeho srdcovou záležitosťou, prednosť má vlastná rodina a rozvoj mladých ľudí.

  Peter Kasman

  Architektúra je pre neho naplnením, vášňou. V transformácií regionálnej esencie architektúry vidí motiváciu vytvárať identitu krajiny, Slovenska na hodnotách ľudového staviteľstva.

  Aktivity rozvíja aj komunitným smerom. Spolu s aktívnymi občanmi Rajca vytvoril komunitné združenie Aktívny PARK Rajec, ktorého náplňou a zámerom je združovať malé podnikateľské subjekty, jednotlivcov, organizácie za spoločným cieľom osvety, vzdelania, revitalizácie verejných priestorov mesta a tak vytvoriť hybnú silu zmeny mentálneho nastavenia ľudí k väčšej aktivizácii a činnosti robiť jeden pre druhého život v meste lepším, krajším a hodnotnejším. Jeho inšpiráciou je jedinečnosť prírody a pohyb v nej.

  Petra Dubeňová

  Spoluzakladateľka a predsedníčka OZ AKURAD z Kuneradu, ktoré každoročne organizuje množstvo podujatí v rámci Rajeckej doliny v oblasti podpory kultúry, ľudových tradícií a historických udalostí. Petra zastupuje občianske združenie v OOCR Rajecká dolina a v MAS Rajecká dolina. V súčasnosti je asistentkou poslankyne NR SR.

  Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: do 14.9.2020 na apz.projekty@gtsmail.sk

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login