Menej odpadu – dá sa to!

  Likvidácia odpadu sa týka každého. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť? Pozývame Vás na ďalší zo série bezplatných seminárov, ktoré organizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa. Pozvánku k semináru nájdete TU.

  Termín: piatok 25.9.2020

  kancelária OZ Tilia Rajec (budova školy oproti kostolu)

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  8,30 – 9,00          Prezentácia účastníkov

  9,00 – 12,00        Možnosti občanov, miestnej komunity a MVO zapojiť sa do rozhodovania o manažmentu v oblasti odpadov na lokálnej úrovni (triedenie a skládkovanie odpadu, systém zberu, nelegálne skládky)

                                 Téma odpady v ekovýchove (príklady ekovýchovných programov s dosahom na miestnu komunitu)

                                 Mladí reportéri pre životné prostredie (spracovanie témy odpadového hospodárstva v programe YRE)

                                 Lokálne obchody, bio-obchody a bezobalový predaj – cesta k znižovaniu vytvárania odpadu

  12,00 – 13,00     Prestávka na obed

  13,00 – 14,30     Ako sa zapojiť do rozhodovania o projektoch v našom okolí? Workshop, práca v skupinách s využitím informácií z dopoludňajších prednášok.

  14,30 – 15,30     Diskusia, konzultácie, záver

  LEKTORI

  Richard Medál, CEA, o. z., Trenčín

  Environmentalista a občiansky aktivista. Riaditeľ a projektový manažér Centra environmentálnych aktivít, o. z., poslanec MsZ Trenčín.  Venuje sa participácii verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, ekovýchove, programu YRE (Mladí reportéri pre životné prostredie), kampani Litter Less.

  Eva Stanková, Tilia, o.z., Rajec

  Projektová manažérka OZ Tilia. V Tilii dlhodobo pripravuje a koordinuje desiatky malých komunitných projektov, zameraných na ekovýchovu,  výsadbu a záchranu stromov, premenu konkrétnych lokalít na miesta pre obyvateľov. Venuje sa ekovýchove, komunitným aktivitám, ochrane prírody a praktickým opatreniam na ochranu ŽP v regióne  (www.lipy.sk).

  Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: do 20.9.2020, kontakt Eva Stanková:stankova3@gmail.com, 0902 089 075.

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login