Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  Dokáže samospráva reflektovať reálne potreby jej obyvateľov? Čo sú služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Sú nastavené tak, že odrážajú reálne požiadavky a problémy ľudí?  Je veľa skupín i jednotlivcov, ktorí majú dobré nápady, ale potrebujú podporu od úradov. Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Žilinský samosprávny kraj pripravuje množstvo rozvojových programov.  Aké sú jeho rozvojové plány v Rajeckom regióne? Pozvánku k semináru nájdete TU.

  Termín: štvrtok 8.10.2020

  Pastoračné centrum Rajec (pri kostole sv. Ladislava)

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  09.00 – 09.30 Zhodnotenie projektu

  Zuzana Dobešová, Zuzana Žideková, Zuzana Bieliková, Gabriela Podolanová

  Informácie o projekte, jeho výstupoch

  09.30 – 11.00   Služby vo verejnom záujme

  Marcela Dobešová

  Verejné služby, členenie, kompetencie, financovanie rôznych oblastí, sektorové členenie a jeho financovanie

  11.00 – 12.30  Rozvojové plány Žilinského samosprávneho kraja v Rajeckom regióne

  Erika Jurinová

  12.30 – 13.30 Prestávka na obed

  13.30 – 15.00   Inteligentná participácia občanov na správe vecí verejných

  Rudolf Bauer

  Smart optika, Prístup „Goodgovernance“ – dobré spravovanie, Územná samospráva vytvárajúca podmienky pre aktívnu účasť občanov a MVO na rozhodovaní, Projekt „Inteligentný a lepší samosprávny ŽSK“ a zapojenie občanov, Smart inšpirácie

  LEKTORI

  Marcela Dobešová

  Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva a finančného manažmentu vo verejnom a neziskovom sektore.

  Erika Jurinová

  Pedagogička a politička, od roku 2010 poslankyňa NR SR za OĽaNO. V roku 2017 sa stala prvou župankou na Slovensku, kedy bola zvolená za predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. 

  Rudolf Bauer

  V roku 1993 a 1994 bol primátorom mesta Košice. Po vzniku samosprávnych krajov, v nových podmienkach regionálnej samosprávy, bol v decembri 2001 zvolený prvým košickým županom. Pôsobil tiež ako poslanec NR SR. Ako člen Výboru regiónov Európskej únie viedol slovenskú delegáciu. Založil zastúpenie Košického samosprávneho kraja v Bruseli a jeho pričinením bol v roku 2005 otvorený tamojší „Slovenský dom“, spoločné zastúpenie všetkých slovenských samosprávnych krajov SR.

  Podujatie je bezplatné. Prihlasovanie: do 5.10.2020 na apz.projekty@gtsmail.sk

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login