Vzdelanie pre všetky deti

  Situácia s koronakrízou sa nejakým spôsobom dotkla všetkých ľudí a každý sa podľa svojich možností snaží pomáhať vo svojom okolí. Aj preto naša organizácia realizovala od júla 2020 do marca 2021 projekt s názvom Vzdelanie pre všetky deti, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

  Nedostupnosť štandardnej výučby v čase pandémie výrazne pocítili najmä deti, ktorých rodičia nemajú kapacitu venovať sa im a deti bez prístupu k online vzdelávaniu. Projekt bol preto zameraný na priamu pomoc ohrozeným deťom v kríze a ich rodinám, s ktorými dlhodobo pracujeme. Tieto rodiny sa kvôli pandémii ocitli v ešte väčšej ekonomickej biede a vzdelávanie detí sa počas koronakrízy uskutočňuje len vo veľmi slabej forme. Deti prichádzajú o šancu žiť plnohodnotný život. Vďaka projektu sme mohli poskytnúť základnú humanitárnu pomoc rodinám, ale najmä podporu vo vzdelávaní detí. Počas leta bola realizovaná letná škola zameraná na dobehnutie zameškaného učiva. Počas celého roka sa deťom venujú špeciálni pedagógovia, psychológ a dobrovoľníci individuálnou formou, aby deti zo znevýhodneného prostredia mali rovnaké možnosti na vzdelávanie. Rodinám sme taktiež poskytovali aj právne a sociálne poradenstvo a ďalšiu pomoc. Deti, ktorým sa v organizácii venujeme, majú celkovo ťažkú životnú situáciu a zabezpečením vzdelania sme im chceli poskytnúť väčšiu šancu, aby neskôr dokázali byť v živote úspešné, spokojné, samostatné. Vďaka projektovým aktivitám deti dokázali zvládať online výučbu a rodiny boli vďačné za podporu, preto v tejto forme pomoci budeme v organizácii pokračovať aj naďalej.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login