Aby budúcnosť nebola nebezpečná

  V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

  V našej organizácii dlhodobo podávame pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich predstavujú veľké nebezpečie, neistotu. Ich budúcnosť je aj za bežných okolností ohrozená a to najmä kvôli nízkej možnosti vzdelania a následných príležitostí. V situácii dištančného online vzdelávania bolo pre tieto deti ešte náročnejšie pripravovať sa na svoju budúcnosť, žiť život vo väčšej kvalite ako ich rodičia, nakoľko nemali vhodné technické zabezpečenie, ani pomoc a podporu. Život v pandémii tak pre nich priniesol vyššiu mieru nebezpečia a neistoty. Vďaka podpore projektu Nadáciou pre deti Slovenska a spoločnosťou Kooperativa sme zakúpili niekoľko kusov počítačov a tabletov, vďaka ktorým deti mohli ľahšie zvládať online výučbu, domáce úlohy, doučovanie a dobehnutie zameškaného učiva. Odborníci sa deťom pravidelne venovali pri vytváraní pevných učebných návykov a vyššej samostatnosti a učili ich bezpečne používať internet, čo sa v tomto tisícročí javí ako výrazná priorita vzdelávania detí o bezpečnosti.

  Vďaka podpore sme mohli zabezpečiť aj ochranné prostriedky pre deti aj odborníkov, ktorí s nimi pracujú, aby pomoc nebola v týchto časoch väčším nebezpečím. Počas trvania projektu, ale aj naďalej po jeho ukončení sme deťom a ich rodinám poskytovali a budeme poskytovať psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu. Tak pre nich budúcnosť nebude nebezpečná.

  Vzdelanie deťom otvára možnosti väčšej istoty zabezpečenia svojej budúcnosti, sme preto vďační, že môžeme poskytovať túto formu pomoci deťom a rodinám, ktoré ju potrebujú v našom meste a okolí.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login