Výstupy projektu

  Analýza Rajeckého regiónu

  Hĺbkové rozhovory
  Prieskum medzi žiakmi

  Články

  Prihláste sa na bezplatné kurzy o efektívnej verejnej správe
  Môže byť samospráva transparentná a efektívna? Áno, dá sa to!
  Spokojnosť mladých ľudí so životom v Rajeckom regióne. Dotazníkový prieskum.
  Komunitné plánovanie a verejné priestranstvá
  Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia? 1
  Aktívny park Rajec – príklad dobrej praxe hodný nasledovania
  Na Rajecký región sú mladí hrdí, žiť by tu ale väčšina z nich nechcela
  Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia? 2
  Kontrolná činnosť občanov
  Aj po odchode do dôchodku – stále aktívni
  Byť užitočným pre okolie
  Mladí ľudia z Rajeckého regiónu uvažujú o odchode, ukázal prieskum
  Organizácie v Rajeckom regióne netrieštia sily, ale spájajú sa
  Každý senior môže byť pre svoje okolie užitočný
  Dá sa žiť v súlade s prírodou a ochranou životného prostredia?
  Bioklimatický park Drienová – príklad dobrej praxe v oblasti ochrany životného prostredia
  Ako vytvoriť pracovnú príležitosť a možnosť pracovať sám na seba
  Odpad – eko ďalej? Cesta k zníženiu množstva odpadu
  Aktívni s malými deťmi
  Občania majú právo i silu rozhodovať o stavbách vo svojom regióne. Ako?
  Dá sa živiť vlastným umením?
  Kontrolná činnosť občanov
  Podnikanie – áno či nie?
  Seminár o tom, ako vytvárať verejné plochy plné zelene
  Regionálne partnerstvá – efektívny nástroj rozvoja územia
  Partnerstvo – efektívny nástroj podpory rozvoja regiónov
  Občiansky aktivizmus v praxi
  Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch
  Seminár o tom ako komunity pretvárajú život v obci a v meste
  Menej odpadu – dá sa to!
  Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  Video reportáže

  Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne I.
  Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia?
  Každý senior môže byť pre svoje okolie užitočný
  Biopark Drienová
  Dá sa živiť vlastným umením?
  Podnikanie – áno či nie?
  Partnerstvo – efektívny nástroj podpory rozvoja regiónu
  Občiansky aktivizmus v praxi

  Prezentácie

  Predstavenie projektu
  Pomôžme si sami v samospráve
  Hodnota za peniaze
  Nástroje verejnej kontroly
  Neriešené kauzy
  Sociálne podniky
  BIVIO
  Seniori v charite
  Stále aktívni
  Efektívne triedenie odpadu
  Kompostovanie_Príklady dobrej praxe
  Kompostovať bioodpad – samozrejmosť v každej domácnosti
  Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce
  Hygiena v potravinárstve
  Rozhodovanie o životnom prostredí
  Špecifiká rozhodovania o vode
  Prípadová štúdia Za živé rieky
  Prípadová štúdia Zvolen_možnosti zapojiť sa do rozhodovania
  Verejná zeleň
  Miestna akčná skupina Horný Liptov
  Miestna akčná skupina Vršatec
  Miestna akčná skupina Dolný Liptov
  Rodinné centrum Kamienkovo
  Rodinné centrum Paletka
  Centrum sociálnych služieb TAU Turie
  Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu DÚHA Turzovka
  Od chránených dielní k registrovanému sociálnemu podniku
  Idea vzniku OZ Aktívny park Rajec
  Komunitné aktivity OZ AKURAD Kunerad
  Inteligentná participácia občanov na správe vecí verejných
  Služby vo verejnom záujme
  Rozvojové plány Žilinského samosprávneho kraja v Rajeckom regióne
  Zhodnotenie projektu

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login