Aby budúcnosť nebola nebezpečná

  31. augusta 2021

  V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. V našej organizácii dlhodobo podávame pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich predstavujú veľké nebezpečie, neistotu. Ich budúcnosť …..

  Read More
  Podporte nás - Áno pre život n.o.

  Vyhodnotenie verejnej zbierky 2019 – 2020

  26. novembra 2020

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/027850zo dňa 15.08.2019 konať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2019-027850 na všeobecne prospešný účel …..

  Read More

  Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  17. septembra 2020

  Dokáže samospráva reflektovať reálne potreby jej obyvateľov? Čo sú služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Sú nastavené tak, že odrážajú reálne požiadavky a problémy ľudí?  Je veľa skupín i jednotlivcov, ktorí majú dobré nápady, ale potrebujú podporu od úradov. Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Žilinský samosprávny kraj pripravuje množstvo rozvojových programov.  Aké …..

  Read More

  Menej odpadu – dá sa to!

  9. septembra 2020

  Likvidácia odpadu sa týka každého. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť? Pozývame Vás na ďalší zo série bezplatných seminárov, ktoré organizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa. …..

  Read More

  Seminár o tom ako komunity pretvárajú život v obci a v meste

  24. júla 2020

  Pozývame Vás na seminár o pôsobení komunít v živote samospráv. Čím môžu byť aktivity formálnych i neformálnych skupín osožné pre miestnych obyvateľov a ako ich dokážu obohatiť? Existuje veľa dobrých príkladov z praxe ako sa angažovaným skupinám podarilo zmeniť vnútorný i vonkajší reliéf samosprávy. Čo sú benefity, ale i riziká komunitnej práce?  Termín: streda 16.9.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. …..

  Read More

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login