Vaše 2% pomáhajú

  30. mája 2023

  Celková suma z 2% pre našu organizáciu bola: za rok 2022 – 6410, 89 € za rok 2021 – 7754, 58 €. Ďakujeme! Vďaka vám môžeme naďalej pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú.

  Read More

  Aby budúcnosť nebola nebezpečná

  31. augusta 2021

  V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. V našej organizácii dlhodobo podávame pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich predstavujú veľké nebezpečie, neistotu. Ich budúcnosť …..

  Read More

  Vzdelanie pre všetky deti

  29. marca 2021

  Situácia s koronakrízou sa nejakým spôsobom dotkla všetkých ľudí a každý sa podľa svojich možností snaží pomáhať vo svojom okolí. Aj preto naša organizácia realizovala od júla 2020 do marca 2021 projekt s názvom Vzdelanie pre všetky deti, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Nedostupnosť štandardnej výučby v čase pandémie …..

  Read More
  Podporte nás - Áno pre život n.o.

  Vyhodnotenie verejnej zbierky 2019 – 2020

  26. novembra 2020

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/027850zo dňa 15.08.2019 konať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2019-027850 na všeobecne prospešný účel …..

  Read More

  Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  17. septembra 2020

  Dokáže samospráva reflektovať reálne potreby jej obyvateľov? Čo sú služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Sú nastavené tak, že odrážajú reálne požiadavky a problémy ľudí?  Je veľa skupín i jednotlivcov, ktorí majú dobré nápady, ale potrebujú podporu od úradov. Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Žilinský samosprávny kraj pripravuje množstvo rozvojových programov.  Aké …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login