Aby budúcnosť nebola nebezpečná

  31. augusta 2021

  V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. V našej organizácii dlhodobo podávame pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich predstavujú veľké nebezpečie, neistotu. Ich budúcnosť …..

  Read More

  Vzdelanie pre všetky deti

  29. marca 2021

  Situácia s koronakrízou sa nejakým spôsobom dotkla všetkých ľudí a každý sa podľa svojich možností snaží pomáhať vo svojom okolí. Aj preto naša organizácia realizovala od júla 2020 do marca 2021 projekt s názvom Vzdelanie pre všetky deti, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Nedostupnosť štandardnej výučby v čase pandémie …..

  Read More

  Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  17. septembra 2020

  Dokáže samospráva reflektovať reálne potreby jej obyvateľov? Čo sú služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Sú nastavené tak, že odrážajú reálne požiadavky a problémy ľudí?  Je veľa skupín i jednotlivcov, ktorí majú dobré nápady, ale potrebujú podporu od úradov. Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Žilinský samosprávny kraj pripravuje množstvo rozvojových programov.  Aké …..

  Read More

  Menej odpadu – dá sa to!

  9. septembra 2020

  Likvidácia odpadu sa týka každého. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť? Pozývame Vás na ďalší zo série bezplatných seminárov, ktoré organizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa. …..

  Read More

  Seminár o tom ako komunity pretvárajú život v obci a v meste

  24. júla 2020

  Pozývame Vás na seminár o pôsobení komunít v živote samospráv. Čím môžu byť aktivity formálnych i neformálnych skupín osožné pre miestnych obyvateľov a ako ich dokážu obohatiť? Existuje veľa dobrých príkladov z praxe ako sa angažovaným skupinám podarilo zmeniť vnútorný i vonkajší reliéf samosprávy. Čo sú benefity, ale i riziká komunitnej práce?  Termín: streda 16.9.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. …..

  Read More

  Organizácia Áno pre život pomáha v boji proti koronavírusu ľuďom v núdzi

  5. júna 2020

  Vďaka finančnej podpore v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange v 1. aj 2. fáze sme mohli zrealizovať dva projekty zamerané na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a odstraňovaniu jeho následkov. Pandémia skomplikovala situáciu matkám s deťmi, ktoré žijú v našom zariadení, nakoľko niektoré museli zostať s deťmi na OČR, čím sa znížil ich aj tak nízky príjem a taktiež …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login