Kúzelnícke popoludnie pred hotelom Skalka

  21. júla 2014

  „Na nedeľu 27.7.2014 sme pre deti v spolupráci s hotelom Skalka v Rajeckých Tepliciach pripravili kúzelnícke popoludnie. Príde k nám kúzelník Ivan a predvedie nám magické kúzla. Okrem toho si deti môžu ozdobiť vlastný medovníček alebo sa pohrať na zábavnom detskom ihrisku pred hotelom Skalka. Všetkých srdečne pozývame. Vstup voľný.“ Plagátik TU

  Read More
  Chránené dielne neziskovej organizácie Áno pre život

  Nadačný fond Kia Motors

  14. mája 2014

  Zdravotne znevýhodnení potrebujú rovnaké príležitosti Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania. „Naším úmyslom je skutočná integrácia osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité …..

  Read More

  Nadácia pre deti Slovenska 2013

  19. februára 2014

  Od septembra 2013 realizujeme projekt podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Zámerom projektu s názvom „Vystúpiť z bludného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity projektu: Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov) Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa) …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login