V neziskovej organizácii Áno pre život učíme deti myslieť na bezpečnosť

  5. júna 2020

  V mesiacoch marec – júl 2020 realizujeme v našej organizácii projekt s názvom Naučme sa byť v bezpečí, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Zámerom projektu je viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti za bezpečnosť svojho okolia, za svoje zdravie. Do nášho zariadenia prichádzajú deti a mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú v krízových …..

  Read More

  Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch

  18. mája 2020

  Pozývame Vás na seminár o reálnych príkladoch z praxe v oblasti zariadenia sociálnych služieb a chránených pracovísk, v ktorých sa podarili realizovať úspešné programy pre uplatnenie sociálne znevýhodnených ľudí. Termín: streda 17.6.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec ČASOVÝ HARMONOGRAM 9:00 – 9:15 Predstavenie projektu Mgr. Zuzana Dobešová, PhDr. Gabriela Podolanová Informácie o projekte – obsah, lektori, časový …..

  Read More

  Nezisková organizácia Áno pre život vytvára bezpečné prostredie matkám a deťom aj počas mimoriadnej situácie

  9. mája 2020

  Nadácia Tatra banky podporila úsilie neziskovej organizácie Áno pre život v boji proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19 v Domove G. B. Molla. Hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie boli v Domove G. B. Molla prijaté viaceré opatrenia proti šíreniu infekcie spôsobenej koronavírusom. Organizácia tu poskytuje dočasné ubytovanie osamelým tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, ktoré sú …..

  Read More

  V neziskovej organizácii Áno pre život sme rekonštruovali kúpeľne

  27. marca 2020

  Nezisková organizácia Áno pre život vďaka podpore krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia zrealizovala projekt s názvom Dôstojné podmienky pre ľudí v núdzi. Zámerom projektu bola rekonštrukcia dvoch kúpeľní v zariadení núdzového bývania, ktoré sa po viac ako 20 rokoch nepretržitého používania dostali do havarijného stavu. Vďaka finančnej podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia bol zakúpený potrebný stavebný materiál …..

  Read More

  Občiansky aktivizmus v praxi

  25. marca 2020

  Občiansky aktivizmus je nevyhnutnou zložkou fungujúcej občianskej spoločnosti. Vypĺňa medzeru, ktorú nedokáže vykryť štát ani samospráva. Aktivisti však ostávajú často osamotení, bez pomoci, izolovaní. Čo znamená byť v skutočnosti aktivistom? Aký by mal byť človek – aktivista, aby bol osožný sebe aj iným? Pozrite si krátke video s rečníkmi seminára „Kontrolná činnosť občanov“, ktorý organizovala nezisková organizácia …..

  Read More

  Dôležitý oznam v súvislosti s Koronavírusom

  10. marca 2020

  V súvislosti s nariadením Ústredného krízového štábu – zákaz usporadúvania verejných podujatí po dobu 14 dní (s platnosťou od 9.3.2020), prijala nezisková organizácia Áno pre život preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Ruší sa seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská, ktorý sa mal uskutočniť v stredu 11.3.2020 v Komunitnom centre pri Domove G. …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login