Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch

  4. marca 2020

  Pozývame Vás na seminár o reálnych príkladoch z praxe v oblasti zariadenia sociálnych služieb a chránených pracovísk, v ktorých sa podarili realizovať úspešné programy pre uplatnenie sociálne znevýhodnených ľudí. Termín: streda 11.3.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec ČASOVÝ HARMONOGRAM 9:00 – 9:15 Predstavenie projektu Mgr. Zuzana Dobešová, PhDr. Gabriela Podolanová Informácie o projekte – obsah, lektori, časový …..

  Read More

  Partnerstvo – efektívny nástroj podpory rozvoja regiónov

  3. marca 2020

  Do regiónov aktuálne prúdi veľa prostriedkov na ich rozvoj. Miestne akčné skupiny spájajú samosprávu, verejné inštitúcie, podnikateľov, aby navrhli a zrealizovali konkrétne projekty na podporu rozvoja územia, v ktorom pôsobia. V mestách a obciach sa už podarilo veľa urobiť, ale stále sú aktuálne nové projekty. Príkladom je i Miestna akčná skupina (MAS) Vršatec, ktorá predstavila svoju činnosť a príklady dobrej praxe …..

  Read More

  Regionálne partnerstvá – efektívny nástroj rozvoja územia

  3. februára 2020

  Vznikli po celom Slovensku. Sú spoločným projektom samospráv, podnikateľského a neziskového sektora. Miestne akčné skupiny spolupracujú na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov z európskych zdrojov a z národných programov. Na Slovensku je ich viac ako sto a je v nich zapojených 1 760 obcí a miest s viac ako tromi miliónmi obyvateľov. Na …..

  Read More

  Hra uzdravuje detskú dušu

  31. januára 2020

  Nezisková organizácia Áno pre život realizuje projekt s názvom Hra uzdravuje detskú dušu, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Zámerom projektu je prostredníctvom Sandplay terapie a Hrovej terapie pomôcť deťom pre ne prirodzeným spôsobom vyjadrovať svoje prežívanie. Dlhodobou prácou s deťmi prežívajúcimi krízové životné situácie vidíme, že cez komunitné stretnutia a terapeutické techniky sa …..

  Read More

  Podnikanie – áno či nie?

  13. decembra 2019

  Nezisková organizácia Áno pre život predstavila v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa ďalšípríbeh ženy, ktorá v regióne rozbehla malú rodinnú firmu zaoberajúcu sa spracovaním byliniek, medu, ovocia a zeleniny tradičnými, často už zabudnutými metódami. O svoju skúsenosť sa podelila počas seminára Tvorba pracovných príležitostí, ktorý sa uskutočnil v októbri 2019. Ak ste neboli na seminári, pozrite si …..

  Read More

  Kontrolná činnosť občanov

  2. decembra 2019

  Pozývame vás na ďalší zo série seminárov na zlepšenie a zefektívnenie verejnej správy, tentokrát na tému kontrolná činnosť občanov. Kurzy zastrešuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci OP Efektívna verejná správa. Aké sú možnosti zapojenia občanov do rozhodovaní v obci? Ako sa môžu aktívne podieľať na správe vecí verejných? Ako efektívne komunikovať a argumentovať vo vzťahu …..

  Read More

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login