Dary

  Ďakujeme všetkým darcom, ktorí našu organizáciu podporili finančným alebo nefinančným darom. Dary boli použité v súlade s poslaním organizácie, ktorým je pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným.

  Zoznam darov, ktoré boli organizácii poskytnuté v roku 2019 nájdete TU.


  ĎAKUJEME VÁM!

  Vzor Darovacej zmluvy


  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login