FINANCOVANIE

  Organizácia získava finančné prostriedky na svoju činnosť z verejných zdrojov, z firemného sponzoringu, súkromného darcovstva a samofinancujúcich aktivít. Ďalej získavame finančné zdroje z projektov Európskej únie, Nórskych fondov ako aj z fondov privátnych firiem. Sme presvedčení, že na Slovensku je veľa ľudí so sociálnym cítením a preto Vás prosíme o pomoc v neľahkej situácii.

  Ľudia so širokým srdcom nám pomáhajú pomáhať.

  Podporiť nás môžete finančným darom na náš účet:

  042 133 9803/0900 v Slovenskej sporiteľni.
  IBAN: SK4709 0000 0000 0421339803
  BIC: GIBASKBX

  Ďalej venovaním 2% z Vašich daní; prostredníctvom verejnej zbierky každoročne od 1.9. do 31.3. a to zakúpením vstupenky na náš Benefičný koncert, nášho stolového kalendára a zaslaním DMS správ; taktiež zakúpením našich výrobkov alebo služieb.

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login