Kontakt

  Áno pre život n.o.

  • Adresa: ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

  • Telefón: +421 903 534 894

  • IČO: 36149764

  • DIČ: 2021568362

  • Email: apz@nextra.sk

  • Číslo účtu: 042 133 9803/0900

  • IBAN: SK47 0900 0000 0004 2133 9803

  • BIC: GIBASKBX

  • Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Zuzana Dobešová

  • Zastupujúca riaditeľka: Mgr.Daniela Augustínová

  • Predsedníčka správnej rady: MUDr. Anna Záborská

  • Telefonický kontakt :  00421903534894 Mgr. Daniela Augustínová

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.




  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login