Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

O nás2024-06-05T15:18:42+01:00

Pomáhame aj vďaka našim podporovateľom, ktorým zo 🧡 ďakujeme:

organizácia ženami založená,
ženám pomáhajúca,
ženy zamestnávajúca

Aby sa mali ženy v kríze
na koho obrátiť

Ak by bol ľudský život iba o číslach, tak by sme vám o sebe povedali nasledovné:

– ženám v kríze sme začali pomáhať v roku 1998,
– v roku 2000 sme sa stali nezávislou neziskovou organizáciou,
– počas 25 rokov našej činnosti našlo pomoc v ťažkej krízovej situácii už viac ako 1000 žien a detí,
– pod „našou strechou“ sa dokonca narodilo viac ako 70 detí.

Mnohé z detí, by bez podanej pomocnej ruky ich matkám, boli v čase krízy rodiny umiestnené do ústavnej starostlivosti bez blízkej milujúcej osoby, naďalej prežívali strach a neistotu, alebo by sa nikdy nenarodili, teraz by nežili svoje životy a dokonca už nemali aj svoje vlastné deti.

Vďaka tomu, že nám tieto ženy potvorili dvere do svojho životného labyrintu, zostali rodiny spolu a o poznanie spokojnejšie.

naše sociálne poradenstvo je akreditované

sme certifikovaní medzinárodným štandardom kvality

Lenže život nie je len o nespochybniteľných
číslach, ale má mnoho nečakaných
zákutí a odbočiek.

Ako život sám, životy prijímateliek sociálnych služieb v našom zariadení, tak aj ten náš život v Áno pre život je labyrint! Poďte do neho spolu s nami nazrieť.

0
žien už u nás skúsilo začať nanovo
0
detí sa hralo v našich záhradách
0
detí sa bezpečne narodilo pod našimi strechami

*za 25 rokov

0
hodín poradenstva telefonicky, ambulantne a e-mailom
0
rodinám sme opakovane poskytli špecializované sociálne poradenstvo

*od 2017 do 2023

1998

Zo začiatku to bolo viac o našom dobrovoľníctve ako o zamestnaní

“ Keď sme s manželmi Dobešovcami neziskovku zakladali, ja (Anna Verešová) som práve čerpala materskú dovolenku pri svojej najmladšej dcére. Po materskej som sa musela rozhodnúť, či nastúpim do istého zamestnania v štátnej správe alebo profesionálne „rozbehnem“ neistú neziskovú organizáciu Áno pre život. V rozhodovaní mi pomohol manžel, ktorý rovnako vnímal, že by sme mali pomáhať ľuďom aj po skúsenosti z náročnej etapy nášho spoločného života – vážna choroba v našej rodine, kedy nám pomohlo veľmi veľa dobrých ľudí Keď sme 1.septembra 1998 otvárali azylový dom, obyvatelia boli zo začiatku trochu nedôverčiví voči našej činnosti. Nečudovali sme sa im, chápali sme ich obavy, veď to bola „novota“. Sociálne služby pre ženy s deťmi v krízových situáciách boli len v začiatkoch, dovtedy všetci poznali iba detské domovy a domovy dôchodcov.”

Aby sme mohli 1. septembra 1998 otvoriť dvere domova Gianny B. Molla, ktorý sme svojpomocne opravovali, potrebovali sme pomoc a financie. Bolo to obdobie, kedy sme ešte nedostali na služby žiadne financie zo štátu alebo zo samosprávy. Občianska spoločnosť ešte poriadne nestihla vzniknúť.

Priatelia z IKV Žakovce nás nakontaktovali na vzácnych ľudí zo Švajčiarska – na Mikuláša Havrillu a Piusa Stossla. Veľmi nám v začiatkoch finančne pomáhal aj akademický maliar pán Ladislav Záborský a ďalší.

Pri zrode organizácie stáli mnohí ľudia – manželia Dobešovci, manželia Verešovci, manželia Čerňanskí, manželia Baránkovci z Konskej, tiež manželia Grupáčovci z Rajeckých Teplíc a vtedajšia riaditeľka Domova vďaky Janka Jasenovcová.

Dom Gianny B. Molla sme odkúpili v Rajci a svojpomocne bok po boku deň po dni opravovali. Robíme to tak dodnes. Naposledy sme vytvorili ihrisko pre deti vo vnútrobloku, prerábali kuchyňu a kúpeľne a postavali bezbariérový vchod.

Domov Gianny B. Molla pred rekonštrukciouSvojpomocne zrekonštruovaný domov Gianny B. Molla

1999 – 2021

Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým

V téme násilia v rodinách sme organizovali Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorou sme scitlivovali verejnosť voči téme násilia na ženách. V rámci tejto kampane vznikol aj informačný leták pre všetkých, ktorý si nie sú istí, čo je domáce násilie.

V tej dobe laická, ale aj odborná verejnosť vnímala problém domáceho násilia iba okrajovo. V spoločnosti vtedy zaznievali obavy, či otváranie témy domáceho násilia nepovedie k ešte väčšiemu rozpadu rodín.

Musíme si však všetci uvedomiť, že tieto obavy sú zoči – voči utrpeniu obetiam cynické. Rodina predsa nie je a nemôže byť charakterizovaná domácim násilím.

2005

Získali sme akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

O niečo neskôr aj akreditáciu na špecializované sociálne poradenstvo pre obete domáceho násilia a rodiny v krajnej životnej situácii. Rozbehli sme sa. Vedeli sme, čo chceme a začali sme to robiť profesionálne vďaka neustálemu vzdelávaniu.

2012

Zriadili sme chránené pracoviská pre znevýhodnených

V regióne sa rozchýrilo, že je tu organizácia, ktorá okrem sociálnych služieb poskytuje aj poradenstvo ľuďom v kríze. Do poradne prichádzali aj zdravotne znevýhodnení – invalidi. Začali sme sa informovať o možnosti zriadenia chráneného pracoviska, aby sme dokázali pomáhať naozaj na všetkých frontoch.

Ako prvé bolo zriadené chránené pracovisko „Remeselné dielne“. Náš produkt – medovníky sa postupne „preslávil“ nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Medovníky bolo treba niekde predávať, tak sme otvorili ďalšie chránené pracovisko, a to malý obchodík s názvom „Darčeky@káva“ v Rajeckých Tepliciach (v súčasnosti je to cukráreň Rajecké radosti“). Vytvorili sme tak ďalšie pracovné miesta pre troch zdravotne znevýhodnených ľudí.

Chránené pracoviská sa neskoršie pretransformovali na registrovaný sociálny podnik LABORE, v ktorom doteraz pracujú najmä ženy v krízových či znevýhodnených situáciach.

„Na základe dlhoročných skúseností s ohrozenými skupinami obyvateľstva vieme, že ak chceme hovoriť o ich dlhodobej sociálnej inklúzii, je potrebné týmto ľuďom pomôcť nájsť zamestnanie. Naštartovanie sociálneho zamestnávania bolo v našom regióne úplne novým projektom.“

2015

Projekt Zachráňme životy umožnil darovať peniaze a pozornosť konkrétnemu príbehu

Ozývali sa nám hlasy, ktoré chceli poznať konkrétne príbehy a hlavne ľudí, ktorým darované peniaze či hmotný dar pomohli. A tak sme stáli pri zrode Zachráňme životy.

Darcovia si môžu overiť, ktorému životnému príbehu ženy a dieťaťa sa ich peniaze dostali a aké konkrétne potreby sa nimi naplnili.

2019

Dobrovoľnícky projekt sa zmenil na vysoko profesionálnu pomoc

Medzi prvé pracovníčky patrili Marta Repková, Renáta Jasenovská, Marta Praznovcová, Mariana Hudecová, Monika Vríčanová.

Sprvu takmer dobrovoľnícky projekt sa otočil do profesionálnej sociálnej pomoci s akreditáciou od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, mnohými oceneniami a tisíckami žien, ktorým sme pomohli. V priebehu niekoľkých rokov sme absolvovali vysokoškolské vzdelanie, aby sme spĺňali štandardy sociálnej práce.

Dnes, po 25 rokoch môžeme povedať, že sme obstáli. Všetci naši pracovníci a pracovníčky majú vyštudovaný sociálny obor a ďalej sa vzdelávajú. Máme spolupracovníkov a dobrovoľníkov a najmä ďalšiu generáciu sociálnych pracovníčok. Dielo teda pokračuje ďalej.

2023

Už 25 rokov hovoríme spolu s vami životu ÁNO

V septembri 2023 sme si všetci, zamestnanci a zakladateľky, pripomenuli 25-ročné jubileum založenia neziskovej organizácie Áno pre život.

“Bola to drina, ale ďakujem Bohu za túto výzvu. Som dnes naozaj šťastná za to, že sme pomohli toľkým rodinám. A tiež sa teším z toho, že v domove už pracuje ďalšia generáciu sociálnych pracovníčok, dielo teda pokračuje ďalej.“

– Anna Verešová, jedna zo zakladateliek Áno pre život, n.o.

Ku koncu roka 2023 sme ešte zvýšili našu profesionalitu poskytovaných služieb a to medzinárodným certifikátom kvality ISO 9001.

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

Na rovinu – najčastejšie otázky, ktoré dostávame:

Čo je cieľom neziskovej organizácie Áno pre život?2024-01-13T11:00:58+01:00

Pokým na Slovensku budú chcieť osamelé tehotné ženy podporu a sprevádzanie v období ich tehotenstva napriek ich krízovej životnej situácii, vždy ju musia v našej spoločnosti dostať. Takto si predstavujeme civilizovanú spoločnosť, v ktorej sa nielen hovorí o možnosti voľby ženy ako o voľbe medzi interupciou a dieťaťom, ale ako o voľbe, kde vybrať si dieťa nie je pre ženu život zničujúce, ale voľba v ktorej dostane podporu od spoločnosti a možnosti zabezpečiť seba aj svoje deti.

Cieľom organizácie Áno pre život je:

 • Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách.
 • Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.
 • Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu.

 

*Na začiatku v roku 1998 sme ako zakladatelia riešili, či sme si istí, aby naša organizácia už v názve a stanovách jasne niesla posolstvo ochrany života od počatia po smrť a úcty k nemu. Zhodli sme sa, že je to cesta, ktorou chceme ísť.  Chceli sme byť transparentní aj pred donormi a podporovateľmi, aby presne vedeli čo robíme a nechceli sme nič zatajovať. Nie vždy však bolo toto naše jasné a transparentné správanie ocenené. 

Organizácia od samého začiatku teda nebola iba poskytovateľom sociálnych služieb, ale i nástrojom osvety v prospech ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť. 

Na akej úrovni sú sociálne služby Áno pre život?2024-01-20T10:35:47+01:00

Áno pre život poskytuje sociálne služby už 25 rokov.

Špecializované sociálne poradenstvo od Áno pre život je akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tu je akreditačná listina

Nedávno sme rozšírili naše certifikáty a ceny o ďalší: ISO 9001 – istota medzinárodného štandardu kvality služieb.

Všetky pracovníčky majú vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. Okrem toho si naše pracovníčky každoročne zvyšujú svoju odbornosť a profesionálnosť aj aktívnou účasťou na odborných školeniach, výcvikoch, kurzoch.

O tom, že naše služby pre ženy – obete násilia sú od začiatku kvalitné, svedčí aj výsledok v Monitoringu organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia z roku 2006, ktorého zadávateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizácia Áno pre život bola medzi 16 subjektmi z celej SR, ktoré majú najväčší potenciál napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ženy zažívajúce násilie.

S akými problémami najčastejšie kontaktujú ľudia Áno pre život?2024-01-13T11:03:55+01:00

Najčastejšie sa nás pýtajú na ubytovanie, poskytnutie sociálneho poradenstva, možnosti pomoci pre druhých. Problémy, ktoré riešia sú rôzne a často sa kombinujú – násilie, dlžoby, zlé vzťahy, nechcené tehotenstvo, zlá ekonomická situácia, osamelosť, nepochopenie.

 

Na linke sociálneho poradenstva nám volajú o radu, často sa chcú slovne vyventilovať. Občas stačí ľuďom aj to, že ich niekto počúva, rešpektuje a akceptuje ich takých, akí sú. 

Akým spôsobom sa snažíte pomáhať v konkrétnych sociálnych prípadoch?2024-01-13T11:13:11+01:00

Ak ľudia napíšu na e-maily k psychologičke alebo do poradne, poprípade telefonujú na Linku pomoci, pomáha sa im riešiť ich problém- buď e-mailovo, telefonicky alebo si dohodnú osobné stretnutie. 

Pracovníčky v sociálnych službách riešia hlavne ubytovaných prijímateľov sociálnych služieb a ich sociálne potreby.

U našich prijímateliek sociálnej služby sa snažíme budovať, rozvíjať a upevňovať samostatnosť, sebestačnosť,  zodpovednosť za svoje správanie a za svoju rodinu, zvyšovať svoju kvalitu života či upevňovať pracovné návyky:

 • pomáhame im hľadať prácu, samostatné bývanie, s umiestňovaním detí do
  MŠ, ZŠ
 • pomáhame im pri uplatňovaní svojich práv a právom chránených záujmov,
 • sprevádzame na rôzne inštitúcie, k lekárom, na úrady, súdy
 • rozvíjame a upevňujeme u nich rodičovské zručnosti
 • budujeme a rozvíjame schopnosti viesť samostatne domácnosť,
 • dodržiavanie hygienických návykov
 • učíme ich správne hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami
 • usmerňujeme pri usporiadaní si hodnôt v živote
 • zvyšujeme ich sebahodnotu, sebaúctu, nezávislosť a zodpovednosť
 • realizujeme odborné programy (Filiálna terapia, Terapia hrou, Sandplay terapia, Rodinná doska, terapeutické karty),
 • rozvíjame pracovné zručností – cielená práca v záhrade a s plodinami (sadenie, pestovanie, starostlivosť o rastliny a plodiny, zbieranie, spracovanie
  a uskladňovanie plodín).

Stretnite sa s inšpiratívnymi ženami s podobným osudom

Rozviňte svoje rodičovské zručnosti

Usporiadajte si myšllienky vďaka odbornej pomoci

Uvarte zdravé a finančne nenáročné jedlo pre rodinu

Hospodárte s vlastnými financiami

Zobuďte hudbu a tanec vo svojej duši

Maľujte zase obrázky

Posilnite telo aj dušu

Dopestujte si plodiny

Žiadosť nám zašlite na:
e-mail: apz@nextra.sk
alebo poštou na adresu: Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
alebo nám zavolajte a spolu sa porozprávame o možnostiach.

apz@nextra.sk

0909 250 498

apz.poradna@nextra.sk

0911 756 029

Aké sú svedectvá od ľudí, že im Áno pre život pomohlo v kritickej situácii?2024-01-25T16:20:04+01:00

Vybrali sme príbehy od prijímateliek sociálnej služby v zariadení Áno pre život a spísali ich do blogového príspevku. Ďalšie príbehy môžete podrobne sledovať na zachranmezivoty.sk.

Článok zdieľa príbehy žien – Márie, Rity a Martiny a ďalších, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách a našli pomoc v krízovom zariadení Áno pre život.

Mária sa rozhodla nechať si dieťa a vďaka podpore a pomoci zažíva teraz šťastný život s rodinou.

Rita opisuje svoj sen o obyčajnom živote, ktorý však skončil v alkoholovej závislosti a finančných problémoch. Vďaka podpore a liečbe našla nový začiatok.

Martina, tretia žena v článku, predstavuje svoj príbeh v domove Gianny B. Mollovej. Prichádza do zariadenia v decembri 2003, keď je tehotná a nevie, čo robiť. V ťažkej situácii uvažuje o tom, či si dieťa ponechá alebo dá na adopciu.

Mária, Rita, Martina a ďalšie povedali zase životu áno a idú ďalej :)

Oslovilo vás to? Chcete sa tiež zapojiť a pomáhať ľuďom nájsť cestu v ich životnom labyrinte?

Pozrite sa na našu stránku pre ľudí, ktorí chcú mať DOPAD alebo nás finančne podporte.

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

Môže sexuálna orientácia, povolanie, predošlé zákroky ako napr. interupcia byť dôvodom, prečo organizácia Áno pre život neposkytne pomoc a/alebo ubytovanie?2024-01-20T10:34:11+01:00

Určite nie. Vašu orientáciu, povolanie, či predošlé zákroky NIE sú predmetom nášho záujmu.

Pre podrobnejšie informácie, pozrite aj otázku Obmedzuje Áno pre život voľbu ženy, ktorá nás kontaktuje a je nechcene tehotná?

Obmedzuje Áno pre život voľbu ženy, ktorá vás kontaktuje a je nechcene tehotná?2024-01-25T16:19:03+01:00

Nie. Ženu NIKDY neobmedzujeme v jej právach a voľbách.  

Dobre chápeme, že v živote ženy sú situácie, keď jej tehotenstvo môže byť nechcené, neplánované, neželané… 

Boli sme niekoľkokrát osočení, že ženy v takejto situácii násilne presviedčame, nedávame im voľbu, že ženám odmietame pomôcť, ak majú nejakú sexuálnu orientáciu, poprípade ak už kedysi boli na interupcii, dokonca, že zamykáme ženy, ktoré chcú ísť na interupciu dovtedy, kým už na interupciu zo zákona nemôžu ísť.

Nič také nie je v právnom štáte možné, bolo by to trestné a je to proti všetkému čomu v Áno pre život veríme.

Práve preto sme sa rozhodli túto otázku adresovať priamo. Spoločnosť bola, a doteraz je, polarizovaná v téme ochrany počatého dieťaťa a to sa odráža v negatívnom prístupe ku organizácii Áno pre život – na úradoch, v médiach, pri posudzovaní našich žiadostí o dotácie, granty a pod. 

 

V organizácii práve dávame ženám možnosť voľby (ak ju chcú) – majú skutočný výber a podporu, ktorá mnohým chýba. Nemajú iba jednu cestu – umelú interupciu. Majú právo aj na inú voľbu, v ktorej ich dokážeme podporiť – finančne, psychologicky, kariérne, žensky, ľudsky. 

Vieme totiž zo svedectiev žien, že niektoré sa cítia byť tlačené k interupcii svojimi najbližšími (rodičia, partner, práca, škola…)  hoci samé to tak necítia. Ak si aj napriek tejto nevôli najbližších či náročnej ekonomickej a životnej situácii chceli dieťa ponechať, stávalo sa, že ich opustil práve ten, ktorý mal vtedy stáť najbližšie – otec dieťaťa a dokonca aj blízka rodina. Zdalo sa, že bez akejkoľvek podpory zostáva jediným východiskom interupcia. Mnohé ženy to však odmietali, necítili to v sebe ako správne riešenie. Prišli si k nám pýtať radu, či dočasné ubytovanie do pôrodu, prípadne dlhšie. 

Mnohé z nich uvažovali, že využijú inštitút utajeného pôrodu a dieťaťa sa po pôrode vzdajú. Nebolo to pre nich ľahké, ako si to mnohí doteraz myslia, no v tej danej situácii – totálne osamelé a zradené – videli v tomto východisko. Keď tieto ženy uverili, že majú podporu, pomoc a sprevádzanie, viaceré z nich si dieťa nechali vo svojej starostlivosti. Neskôr si našli bývanie, zamestnanie, založili novú rodinu.

Pre podrobnejšie informácie , pozrite aj otázku Sú nejaké šťastné prípady, že žena zvládla nechcené tehotenstvo?

Pre podrobnejšie informácie , pozrite aj otázku  Akým spôsobom sa snažíte pomáhať v konkrétnych sociálnych prípadoch?

 

Zakazuje Áno pre život umelé interupcie?2024-01-25T16:18:18+01:00

Poslaním organizácie je ochrana života  od počatia po prirodzenú smrť. A to podporou, pomocou a sprevádzaním tehotnej ženy, ktorej tehotenstvo je nechcené, neplánované, neželané…


Áno pre život rešpektuje a zároveň chráni slobodu a bezpečie ženy rozhodnúť sa tak, ako sama cíti, že je správne.  Zasadzujeme sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí aj kvôli nechcenému otehotneniu. 


Áno pre život sa snaží vytvárať také prostredie pre tehotné ženy v krízovej životnej situácii, aby sa viac necítili osamotené, odsudzované, či pod tlakom “že si dieťaťom zničia život”. Pomocná ruka je žene v takejto situácií podaná prostredníctvom finančnej, ľudskej, sociálnej, psychologickej a právnej pomoci. Toto považujeme za skutočnú možnosť voľby. Ženy nemajú iba jedinu cestu – umelý potrat. Majú právo na voľbu z viacerých možností. A tie existujú.

Viac o nechcenom tehotenstve nájdete aj na iných stránkach:
https://anoprezivot.sk/nechcene-tehotenstvo/
https://www.nechcenetehotenstvo.sk/
https://sancaoz.sk/utajeny-porod

Viac k téme nájdete aj v otázkach:

Obmedzuje Áno pre život voľbu ženy, ktorá nás kontaktuje a je nechcene tehotná?

Akým spôsobom sa snažíte pomáhať v konkrétych sociálnych prípadoch?

 

 

 

 

Prečo sa zariadenie volá domov Gianny B. Molla?2024-01-13T11:22:38+01:00

“Ak sa budete musieť rozhodovať medzi mnou a dieťaťom, žiadne váhanie: voľte – a to vyžadujem – dieťa”, povedala talianska pediatrička Gianna B. Molla lekárom, keď jej pri štvrtom tehotenstve navrhli liečbu rakoviny, ktorá by ale znamenala potrat jej babätka. Gianna – matka, manželka, pediatrička – zomrela týždeň po narodení svojho zdravého štvrtého dieťaťa.

Nevieme si predstaviť lepšie meno pre naše núdzové bývanie ako meno po žene, ktorá rozumela ochrane detského života a bojovala za neho aj v kritických chvíľach, v ktorých nikto z nás byť nechce.

Gianna B. Molla je nám stále motiváciou. Pripomína nám, že deti potrebujú byť chránené a my, staršie generácie, to pre ne môžeme urobiť, ak máme silu a podporu.

Ako rieši a v minulosti riešilo Áno pre život násilie na ženách?2024-01-20T10:22:38+01:00

Azylový dom Gianny B. Molla, ktorý sme svojpomocne zrekonštruovali a otvorili v roku 1998, mal podľa nášho prvotného zámeru poskytnúť ubytovanie a odbornú pomoc osamelým tehotným ženám v núdzi.

Avšak hneď od jeho začiatku fungovania prichádzali ku nám ženy žiadajúce krízové ubytovanie z dôvodu násilia v rodine, ktoré bolo páchané na nich a deťoch. Samozrejme, že sme dvere domova otvorili aj im. Bolo však potrebné, aby sme sa v tejto problematike dovzdelávali.

Tému násilia na ženách otvorili na Slovensku najmä feministické organizácie, ktorým túto zásluhu nemožno uprieť. Prvé vzdelávania o pomoci a podpore ženám zažívajúcim násilie sme absolvovali v organizácii Fenestra.

Áno pre život medzi 16 timi subjektami z celej SR dosahuje na štandardy Rady Európy

O tom, že naše služby pre obete násilia sú od začiatku kvalitné svedčí aj výsledok v Monitoringu organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia z roku 2006, ktorého zadávateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizácia Áno pre život bola medzi 16 subjektmi z celej SR, ktoré majú najväčší potenciál napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ženy zažívajúce násilie.

Bojujeme proti násiliu bez dotácii

Naša organizácia Áno pre život bola jedna zmála mimovládok, ktorá poskytovala ženám a deťom – obetiam násilia bezpečné ubytovanie. Napriek tomu sme vždy mali problém so získaním financií cez rôzne projekty. Ani naša kampaň s názvom “Domáce násilie ubližuje všetkým“ nebola nikdy finančne podporená s dotačných mechanizmov. Dokonca sme boli vyradení z podpory Nórskeho finančného mechanizmu hoci sme sa s našim projektom v hodnotení umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórií. Kameňom úrazu bolo, že organizácia mala iný názor na niektoré časti tzv. Istanbulského dohovoru.

Jeden pohľad na tému nerieši problém všetkých

Sme presvedčení, že ak chceme dosiahnuť nulovú toleranciu voči násiliu na ženách alebo v širšom ponímaní nulovú toleranciu voči násiliu v rodinách, je potrebné SPOLUpracovať.

Myslíme tým, na spoluprácu odborníkov a zaangažovaných aktivistov z ktoréhokoľvek politického spektra, aj s rôznymi názormi na problematiku. Nemôžeme vylučovať nikoho. Práve naopak. Snahy presadzovať pri téme násilia jeden model pohľadu a riešenia problému násilia môže byť rovnako necitlivé ako doterajšie prehliadanie. A toto platí pre všetky strany.

Do zápasu za odstránenie násilia na ženách a deťoch, ale aj násilia páchanom v našich rodinách, je potrebné zapojiť všetkých – školy, mimovládne organizácie, akademickú obec, verejný i štátny sektor, ale aj jednotlivé cirkvi a kresťanské spoločenstvá.

Ak nám naozaj ide o skutočnú pomoc obetiam domáceho násilia, sme „odsúdení“ na spoluprácu.

Nič neskrývame,
všetky dokumenty na jeden klik.

Na to, čo sa nám v posledných rokoch podarilo a aj nepodarilo, sa môžete pozrieť vo výročných správach: najaktuálnejšie sú Výročná správa 2022, Výročná správa 2021.

Tu je náš štatút, akreditácia na špeciálne poradenstvo od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, certifikácia ISO 9001:2015, ktorá poskytuje mezinárodne uznávaný štandard a zaručuje, že naša spoločnosť poskytuje kvalitné služby a spravovanie osobných údajov.

Hľadáte nejaké iné dokumenty? Tu ich všetky nájdete: Dokumenty a výročné správy.

Ozvite sa nám, sme tu pre vás:

 • vedenie Áno pre život: 0903 534 894, 0909 250 498, apz.vedenie@anoprezivot.sk

 • bezplatná krízová Linka pomoci: 0800 12 00 24 (pracovné dni 8:00-16:00)

 • ambulantné špecializované sociálne poradenstvo – 0911 756 029, poradna@anoprezivot.sk

 • terénna sociálna práca krízovej intervencie – 0910 852 105, teren@anoprezivot.sk

 • psychologické poradenstvo – psycholog@anoprezivot.sk

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

Naše činy vidno a vidia to aj iní

vedúce a zakladateľky Áno pre život stoja s predstaviteľmi mesta Rajec pri udeľovaní ceny

Pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o Rajci nám bola v decembri 2023 udelená cena mesta Rajec za charitatívnu činnosť a pomoc ženám v núdzi.

V roku 2023 boli aj naši sociálni pracovníci ocenení Krištáľovým srdcom pri slávnosti v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Ako píše zilinskazupa.sk: „ŽSK si každoročne pripomína dôležitosť práce zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Oceneným zagratulovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a aj Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK, ktoré im zároveň odovzdali ďakovné listy za mimoriadne pracovné nasadenie, obetavosť, ľudský a láskavý prístup pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb.“

Sociálna inklúzia za prácu s ľudmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými a matkami, ktoré sú obeťami domáceho násilia – bola ocenená v roku 2014 3. miestom v Cene Nadácie Orange zo 110 nominantov.

Od Žilinského kraja sme dostali LITTERAS MEMORIALES v roku 2013 a 2018 , ktorá sa udeľuje osobám alebo organizáciam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej oblasti.

Sociálny čin roka 2013 od Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny sme prevzali aj my v Áno pre život. Sám minister ho odovzdal so slovami „nielen úsilie a nadšenie, s ktorým všetci ocenení poskytovatelia vykonávajú sociálne služby, ale predovšetkým dobrá odozva, meno a samotné výsledky boli dôvodom, prečo získali toto ocenenie“.

Z Budapešti v roku 2012 sme si odniesli medzinárodnú cenu za podporu sociálneho podnikania od NESst-Citi. Išlo o našu partnerskú organizáciu – sociálny podnik LABORE, ktorý do dnešného dňa pečie chutné medovníky a koláče v spolupráci s ľudmi znevýhodnenými na trhu práce.

Medzi svetových finalistov súťaži Ceny Nadácie ERSTE sme sa dostali v roku 2011. Spomedzi 1850 prihlásených projektov sme sa dostali medzi 133 odborne vybraných projektov, ktoré nasledovali do ďalšieho kola.

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

Výber akcií, na ktorých
sme povedali životu ÁNO

Každý rok organizujeme niekoľko desiatok projektov a akcií. Ich celkový výpis by ste prechádzali veľmi dlho :), preto sme pre vás pripravili prierez akcií počas rokov.

S ich financovaním a organizáciou nám pomáhajú napríklad Nadácia Volswagen Slovakia, Žilinský samosprávny kraj, mesto Rajecké Teplice, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Ministerstvo spravodlivosti SR, Európsky sociálny fond, Nadačný fond PwC, Nadácia J&T a mnohí ďalší, ktorých nájdete v našich výročných správach.

Všetkým z hlbokého srdca ďakujeme! 🧡

2012 Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým

Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorú podporila firma AVON a vystúpil operný sevák Martin Babjak aj dámsky salónny orchester AFRODÍTÉ.

2013 Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým

Infokampaň Domáce násilie ubližuje všetkým, ktorá bola súčasťou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Viedla na nej besedu o sexuálnom násilí Petra Vitoušova z Bíleho kruhu bezpečí z Prahy a vystupovali Close Harmony Friends.

2018 Zamestnávania ľudí ohrozených sociálnym vylúčením

V roku 2018 sme pokračovali v podnikateľskej činnosti s prevádzkovaním sociálnej firmy LABORE, CHD Remeselné dielne a CHD Cukráreň RAJecké Radosti.

Výsledkom nášho sociálneho zamestnávania sú udržané pracovné miesta a to:

• 4 zamestnanci – zdravotne znevýhodnení,
• 3 zamestnanci – sociálne znevýhodnení

Podnikanie je zamerané na cieľovú skupinu organizácie, ktorou sú osamelé matky, ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené, ženy staršie ako 45 rokov.

2022 Pomoc Ukrajine prostredníctvom Nadácie J&T

Ďakujeme Nadácii J&T, že vďaka tejto podpore mohla naša organizácia pomôcť už 50 odídencom z Ukrajiny v Rajeckom regióne.

Odídencom z Ukrajiny pomáhame:

– sprevádzaním na lekárske vyšetrenia
– sprevádzaním do inštitúcií
– pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
– pri vybavovaní úradných záležitostí
– pri hľadaní práce
– s poskytovaním ubytovania /pomoc pri hľadaní ubytovania
– zabezpečením potravinovej a materiálnej pomoci

2021 – 2023 Jeden, ale nie sám

Jeden, ale nie sám pre jednorodičovské rodiny ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom formou terénnej práce, poradenstva, terapií, materiálnej a potravinovej pomoci, požičiavanie hier a v prípade potreby ubytovanie v našom zariadení.

Hlavné poslanie – aby sa jednorodičovské rodiny cítili, že nie sú na všetko sami.

2022 – 2023 Radosť a pomoc pre ohrozené rodiny v Rajeckej doline

Radosť a pomoc pre ohrozené rodiny v Rajeckej doline pre zlepšenie životných podmienok, skvalitnenie trávenia voľného času pre matky a deti, rodiny v krízovej situácii od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme viacero terapií (terapia hrou, rozvoj rodičovských zručností, sandtray terapia, pomoc psychológa). Cieľovou skupinou projektu boli matky s deťmi bývajúce v zariadení núdzového bývania a rodiny v núdzi v regióne. Ide o rodičov a deti, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. R

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

K téme násilia
na ženách

Majte dopad v spoločnosti: Rozbíjajte predsudky o násilí na ženách

V našej spoločnosti kolujú mýty o týraní žien, ktoré vychádzajú z neopodstatnených, ale hlboko zakorenených predsudkov. Vyhlásenia ako "Je to jej chyba..." a podobné zakrývajú pravdu o násilí. Skutočnosť je, že nikto si nezaslúži byť obeťou a byť "polepšený" a "vychovávaný" násilím.  Týranie je často založené na moci a kontrole, nie na správaní obete. Dôležité je ozvať sa, keď počujeme hlasy, ktoré tvrdia, že "takým ľuďom sa nedá pomôcť" alebo "možno si to aj tak len celé vymýšľa", "ona len sedí doma a čaká na jeho peniaze" alebo [...]

Skutočné príbehy žien z Áno pre život

Príbeh Mariky: Z manželstva som kvôli alkoholu a násiliu ušla zo dňa na deň. Som mamou dvoch detí – Veroniky (13) a Vladka (9). Z môjho manželstva som s deťmi doslova ušla zo dňa na deň. Dôvodom bol alkohol. Môj manžel si po práci rád vypil, až to prestalo mať únosnú mieru. Voči mne a deťom sa vtedy choval agresívne, neštítil sa ani ma udrieť. Viackrát sme ušli, aby sme sa schovali, viackrát bola privolaná i policajná hliadka. Násilie sa časom stupňovalo nielen voči mne, ale i [...]

Páči sa mi, čo robíte a chcem to podporiť!

O nás
pre právnikov a detailistov

ÁNO PRE ŽIVOT, n. o. je nezisková organizácia v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Vznikla v roku 1998 ako organizačná zložka IKV Žakovce. Od 18. mája 2000 sa datuje vznik samostatnej neziskovej organizácie. Rozhodnutie o registrácii vydal Krajský úrad v Žiline pod č. OVVS/NO – 3/00.

Organizácia od svojho vzniku zameriava svoju činnosť na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

Činnosti, ktoré u nás poskytujeme podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

 • Poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom organizovania benefičných podujatí, spoločensko – kultúrnych akcií, konferencií, seminárov, diskusií, kampaní, vzdelávacích kurzov, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti prostredníctvom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí a poskytovania informácií zameraných na propagáciu Rajeckého regiónu a zvyšovania zamestnanosti za účelom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Rajeckého regiónu
 • doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

Vykonávame nielen ambulantnú ale aj terénnu sociálnu prácu krízovej intervencie.

– Podporujeme a vedieme ženy (matky) k rozvoju rodičovských zručností.

– Podporujeme u ženy (matky) rozvoj zručností s vedením domácnosti.

– Pracujeme s prijímateľkou sociálnej služby na rozvoji jej finančnej gramotnosti.

– Poskytujeme sociálne poradenstvo a vedenie, pomoc s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovaním sociálnych dávok, príspevkov, výživného, s dlhmi …), pomoc s úradnou komunikáciou a vybavovaní rôznych ďalších sociálnych vecí.

– Učíme prijímateľky sociálnej služby v rámci pracovnej terapie ako a kedy má správe vysádzať rôzne poľnohospodárske plodiny, ako sa o ne starať a nakoniec aj spracovať a uskladniť.

– Realizujeme rôzne programy a výlety pre ubytovaných prijímateľov sociálnej služby aj v spolupráci s dobrovoľníkmi.

– Sprevádzame prijímateľov sociálnej služby na rôzne inštitúcie (súdy, políciu, MSÚ, ÚPSVaR, k lekárom a špecialistom na odborné vyšetrenia).

– Realizujeme s prijímateľmi sociálnej služby rôzne odborné programy ako: Filiálnu terapiu, Terapiu hrou, Sendtray terapiu, Rodinnú dosku a iné.

§ 16

Odborné činnosti

– základné sociálne poradenstvo,

– špecializované sociálne poradenstvo,

– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

– rozvoj pracovných zručností,

– výchova,

– preventívne aktivity,

– pomoc pri pracovnom uplatnení,

– pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

– pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,

§ 17

Obslužné činnosti

– ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním

§ 18

Ďalšie činnosti utváranie podmienok na:

– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

– poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– upratovanie,

– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

– úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti,

– vzdelávanie,

– záujmovú činnosť – kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby

Aktuality

Krištáľové srdce od ŽSK dostali aj naše sociálne pracovníčky

V roku 2023 boli aj naši sociálni pracovníci ocenení ocenení Krištýľovým srdcom pri slávnosti v priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine. Ako píše zilinskazupa.sk: "ŽSK si každoročne pripomína dôležitosť práce zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji. [...]

Go to Top