Čo to je?

  Tu by sme chceli vysvetliť pojem chránená dielňa alebo chránené pracovisko.

  Tieto pojmy vymedzuje zákon o službách zamestnanosti. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

  Na Slovensku je spolu vyše 5 tisíc chránených dielní, kde pracuje okolo 11 tisíc rôzne zdravotne postihnutých ľudí. Tieto chránené dielne:

  • vyrábajú rôzne výrobky (napr. Vianočné pohľadnice, tkané koberce a jedálenské prestieranie, sviečky atď.) alebo
  • poskytujú rôzne služby (marketingové prieskumy, catering a podobne).

  Štátne príspevky na podporu chránených dielní pokrývajú maximálne 50 % ich nákladov. Zvyšok si chránené dielne vykrývajú sami buď z ich ďalšej sociálnej činnosti (sociálne rehabilitácie, poskytovanie sociálnych služieb, 2% z dane, charitatívne príspevky a pod.) alebo predajom vlastných výrobkov a služieb. Tieto realizujú nielen pre verejnosť ale aj firmy.

  Keďže chránené dielne väčšinou vedú sociálni manažéri (sociálni pracovníci, psychológovia), väčšina z nich sú transformované zariadenia sociálnych služieb, ktoré primárne slúžili na pomoc zdravotne postihnutým v ich osobnostnom raste. Väčšina chránených dielní ich nezamestnávala a ani im prostredníctvom vlastných aktivít nepomáhala zarábať. Manažment chránených dielní väčšinou nevie robiť marketingové kampane, PR aktivity ani stavať príjem chránených dielní na tržbách od verejnosti, a tak ostávajú izolovanými „charitami“ s ojedinelým stykom zdravotne postihnutých zamestnancov so zdravou verejnosťou. Centrálnym registrom chránených dielní je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Málokto vie o platbách a povinných odvodoch firiem na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí. Ak máte viac ako 20 zamestnancov, máte povinnosť zamestnávať aspoň jedného zdravotne postihnutého a tento limit sa so zvyšujúcim sa počtom zamestnancov zvyšuje.

  Viete, aké sú Vaše ďalšie povinnosti ale zároveň aj možnosti? Čo všetko môžete získať ak len tak nezaplatíte pokutu štátu, ktorá je navyše vyššia ako platba vybranej chránenej dielni?

  Aké sú výhody pre zamestnávateľa, keď príjme zákazku od chránenej dielne?

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login