Vaše 2% pomáhajú

  30. mája 2023

  Celková suma z 2% pre našu organizáciu bola: za rok 2022 – 6410, 89 € za rok 2021 – 7754, 58 €. Ďakujeme! Vďaka vám môžeme naďalej pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú.

  Read More

  Aby budúcnosť nebola nebezpečná

  31. augusta 2021

  V mesiacoch marec – august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. V našej organizácii dlhodobo podávame pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Nepriaznivé životné okolnosti pre nich predstavujú veľké nebezpečie, neistotu. Ich budúcnosť …..

  Read More

  Vzdelanie pre všetky deti

  29. marca 2021

  Situácia s koronakrízou sa nejakým spôsobom dotkla všetkých ľudí a každý sa podľa svojich možností snaží pomáhať vo svojom okolí. Aj preto naša organizácia realizovala od júla 2020 do marca 2021 projekt s názvom Vzdelanie pre všetky deti, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Nedostupnosť štandardnej výučby v čase pandémie …..

  Read More
  Podporte nás - Áno pre život n.o.

  Vyhodnotenie verejnej zbierky 2019 – 2020

  26. novembra 2020

  Ministerstvo vnútra SR, ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povolilo neziskovej organizácii Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS2-2019/027850zo dňa 15.08.2019 konať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2019-027850 na všeobecne prospešný účel …..

  Read More

  Seminár o tom ako napĺňajú samosprávy záujmy občanov

  17. septembra 2020

  Dokáže samospráva reflektovať reálne potreby jej obyvateľov? Čo sú služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Sú nastavené tak, že odrážajú reálne požiadavky a problémy ľudí?  Je veľa skupín i jednotlivcov, ktorí majú dobré nápady, ale potrebujú podporu od úradov. Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Žilinský samosprávny kraj pripravuje množstvo rozvojových programov.  Aké …..

  Read More

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login