Menej odpadu – dá sa to!

  9. septembra 2020

  Likvidácia odpadu sa týka každého. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť? Pozývame Vás na ďalší zo série bezplatných seminárov, ktoré organizuje nezisková organizácia Áno pre život v rámci projektu podporeného z OP Efektívna verejná správa. …..

  Read More

  Seminár o tom ako komunity pretvárajú život v obci a v meste

  24. júla 2020

  Pozývame Vás na seminár o pôsobení komunít v živote samospráv. Čím môžu byť aktivity formálnych i neformálnych skupín osožné pre miestnych obyvateľov a ako ich dokážu obohatiť? Existuje veľa dobrých príkladov z praxe ako sa angažovaným skupinám podarilo zmeniť vnútorný i vonkajší reliéf samosprávy. Čo sú benefity, ale i riziká komunitnej práce?  Termín: streda 16.9.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. …..

  Read More
  Podporte nás - Áno pre život n.o.

  Výročná správa 2019

  13. júla 2020

  Prinášame vám ucelený prehľad o aktivitách našej neziskovej organizácie za rok 2019. Zároveň sa aj touto cestou chceme poďakovať všetkým naším podporovateľom a spolupracovníkom. Ďakujeme vám! Viac sa dočítate vo Výročnej správe.

  Read More

  Organizácia Áno pre život pomáha v boji proti koronavírusu ľuďom v núdzi

  5. júna 2020

  Vďaka finančnej podpore v rámci Fondu pomoci Nadácie Orange v 1. aj 2. fáze sme mohli zrealizovať dva projekty zamerané na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 a odstraňovaniu jeho následkov. Pandémia skomplikovala situáciu matkám s deťmi, ktoré žijú v našom zariadení, nakoľko niektoré museli zostať s deťmi na OČR, čím sa znížil ich aj tak nízky príjem a taktiež …..

  Read More

  V neziskovej organizácii Áno pre život učíme deti myslieť na bezpečnosť

  5. júna 2020

  V mesiacoch marec – júl 2020 realizujeme v našej organizácii projekt s názvom Naučme sa byť v bezpečí, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Zámerom projektu je viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti za bezpečnosť svojho okolia, za svoje zdravie. Do nášho zariadenia prichádzajú deti a mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú v krízových …..

  Read More

  Ako urobiť z nevýhody výhodu? Ľudia s handicapom majú uplatnenie v úspešných sociálnych programoch

  18. mája 2020

  Pozývame Vás na seminár o reálnych príkladoch z praxe v oblasti zariadenia sociálnych služieb a chránených pracovísk, v ktorých sa podarili realizovať úspešné programy pre uplatnenie sociálne znevýhodnených ľudí. Termín: streda 17.6.2020 Komunitné centrum pri Domove G. B. Molla, Rajec ČASOVÝ HARMONOGRAM 9:00 – 9:15 Predstavenie projektu Mgr. Zuzana Dobešová, PhDr. Gabriela Podolanová Informácie o projekte – obsah, lektori, časový …..

  Read More

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login