Hlavné aktivity

  • Poskytovanie sociálnych služieb

  Od roku 1998 organizácia prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam násilia… čítajte viac

  • Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúkame pomoc alebo sprostredkujeme pomoc pri riešení výchovných, rodinných problémoch… čítajte viac

  • Služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby

  Už v roku 2006 sme vytvorili prvé pracovné miesta pre invalidov. V roku 2011 a 2013 sme otvorili ďalšie dve chránené pracoviská. V súčasnosti organizácia zamestnáva… čítajte viac

  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života

  Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách… čítajte viac

  • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

  Benefičný koncert pre ľudí v núdzi. Už v roku 2002 sme zorganizovali 1. Benefičný koncert, na ktorom vystúpil Brandenburský akordeónový súbor z Cottbusu, SRN… čítajte viac

  • Doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže

  V rámci preventívnych programov realizujeme sériu interaktívnych prednášok pre študentov stredných škôl a gymnázií. Cieľom preventívnych prednášok je upozorniť mladých ľudí… čítajte viac

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login