Ocenenia

  soc_cin_roka

  • V roku 2014 sme v piatom ročníku Ceny Nadácie Orange získali 3. miesto v kategórii Sociálna inklúzia za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. O cenu sa uchádzalo 110 nominácií predložených v troch kategóriách – sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Z nich odborná hodnotiaca komisia do užšieho výberu posunula 15 nominácií, ktoré boli prizvané na osobné prezentácie svojich nominovaných aktivít.
  • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter (na fotografii) odovzdal 5. decembra 2013, už po desiaty krát, ocenenie Sociálny čin roka 2013. Ocenenie je každoročne zamerané na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Tento rok sme si ocenenie prevzali aj my, zástupcovia neziskovej organizácie Áno pre život z Rajeckých Teplíc. Ocenenie je pre nás o to vzácnejšie, že sme ho získali práve v jubilejnom roku – pri príležitosti 15. výročia od jej vzniku. Za ten čas sme poskytli krízovú intervenciu v podobe ubytovania a odbornej pomoci vyše 600 ľuďom, ktorí sa nachádzali v ťažkej životnej situácii. Ocenenie je pre nás potvrdením správnosti poslania organizácie a zároveň ho chápeme ako povzbudenie do ďalšej práce v prospech rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Ako povedal pán minister, že „nielen úsilie a nadšenie, s ktorým všetci ocenení poskytovatelia vykonávajú sociálne služby, ale predovšetkým dobrá odozva, meno a samotné výsledky boli dôvodom, prečo získali toto ocenenie“. Práve tieto atribúty v neziskovej organizácii Áno pre život napĺňame – máme dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a dobré meno – povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.
  • V roku 2013 dostala organizácia ocenenie Litteras Memoriales, ktoré udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti pri príležitosti 15. výročia založenia.
  • V roku 2012 sa v Budapešti uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v súťaži medzinárodnej organizácie NESsT-Citi 2011 na podporu sociálneho podnikania. Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala cenu za podnikateľský zámer sociálnej firmy LABORE a dlhodobú konzultantskú podporu organizácie NESsT.
  • V roku 2011 bola organizácia nominovaná medzi finalistov Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. Z celkového počtu 1850 prihlásených projektov z 12 krajín sa do užšieho výberu dostalo 133 projektov, z toho 9 zo Slovenska. Všetky organizácie, ktoré boli na zozname finalistov, získali benefit v podobe podpory pri vytváraní vzťahov s médiami.
  • V roku 2008, pri príležitosti 10. výročia založenia, získala organizácia Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života za dlhoročnú profesionálnu prácu v prospech žien v núdzi a ich detí.
  • V tom istom roku získala organizácia ďalšiu cenu – Cena Dar roka za rok 2008. Slovenská humanitná rada vyjadrila kolektívu neziskovej organizácie Áno pre život poďakovanie a morálne ocenenie za ušľachtilosť, ochotu a pomoc pri zmierňovaní ľudského utrpenia a pri rozvoji humanity a charity na Slovensku.

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login